Siglent etusivulle linkki        Dataloggeri, SDS1104X-E ja SDS1204X-E


SDS1000X-E 4-kanavaisissa malleihin on lisätty dataloggeri toiminnot.


SDS1104X-E sekä SDS1204X-E malleihin lisättiin dataloggeri.
Toiminnot julkaistiin FW päivityksessä versio 6.1.37R2.  Siitä eteenpäin mukana on dataloggeri.


Loggerikäytössä saattaa useinkin olla tärkeää saada mukaan oikea reaaliaika. Oskilloskoopissa EI ole reaaliaikakelloa. Se toki osaa laskea aikaa kun se on käynnistetty mutta oikeaa päiväystä ja kellonaikaa se ei tiedä. Tässä samassa FW versiossa laitteeseen lisättiin NTP (Network Time Protocol) sekä Time Zone tuki. Mikäli laite on kytketty nettiin jossa saatavilla aika joltain NTP palvelimelta se voi saada sieltä oikean ajan. Palvelimen IP osoite pitää määritellä asetuksissa. Se ei etsi palvelimia itse. Joka kerta kun laite sammutetaan se menettää tuon ajan. Luonnollisestikin mikäli ei halua tai voi käyttää verkon aikapalvelimia kellonajan ja päiväyksen voi tietenkin asettaa manuaalisesti. Laite siis ei sammutettuna ylläpidä aikaa!.
Huom! Usimpien FW versioiden lisäksi ajan päivitys NTP (Network Time Protocol) palvelimilta edellyttää että laitteen OS on päivitetty versioon V2
(Tai uudempaan, jos sellainen joskus on. OS versio näkyy nykyisin laitteen info ruudulla kohdassa Uboot-OS version. Siinä on kaksi numeroa joista se jälkimmäinen on tämä OS version numero.)

Mikäli laitte on hiukan vanhempi eikä OS ole koskaan päivitetty saattaa sen versionumero olla FW version edessä (FW versio on silloin pidempi. esim 7.0.6.1.37R2).
Toinen mumero on OS versio. Ekasta ei tarvi välittää. Usein se on joko 7 tai 8.  OS versio on useinmiten silloin 0.
Hyvä yleinen neuvo on. Pidä laitteen FW jas OS päivitettynä! (Ja niitä tehdessä noudata aina tarkoin niiden pakettien mukana olevaa ohjetekstiä)Dataloggerissa on kaksi eri toimintatapaa.


   Sample logger joka tallettaa asetellulla näytenopeudella AD muuntimelta saatua dataa joko sisäiseen muistiin tai USB tikulle.
       - näytenopeuden voi asetella välille 1Sa/s - 25kSa/s
       - loggeri tallentaa asetellulla nopeudella käynnissä olevien kanavien ADC näytteet aikaleimattuna.
         Pisimmillään tallennus voi olla jopa vuosia ja 25kSa/s maksimissaan reilut 11,5 tuntia.
         Tietenkään kukaan ei halua 30v dataa tällä mutta hitaimpiin näytenopuksiin, esim 1Sa/s voi olla muita käytännön syitä.

   Measure logger joka tallettaa valittuja automaattisia mittauksia asetellulla intervallilla joko sisäiseen muistiin tai USB tikulle.
       - mittausten välin voi asetella välille  0,1s - 10min.
       - maksimissan voi määritellä 4 eri mittausta yhteensä ja kanavia maksimi 4.
            Jos kaikilta 4 kanavalta halutaan mittaus silloin kultakin kanavalta voi aktiivisena olla vain yksi mittaus.
            Yhdeltä kanavalta vastaavasti samanaikaisia eri mittauksia voi olla 4.
            0,1s mittausintervallilla maksimi pituus on noin 25 tuntia. Hitaimmilla nopeuksilla max aika niin pitkä
            ettei sellaista (n 17v) kai kukaan halua mutta hitaalle intervallille voi olla muita käytännön syitä.

Kertynyt Measure logger data voidaan tallentaa sisäiseen muistiin binäärinä tai ulkoiselle USB tikulle binäärinä, CSV tai Matlab muodossa.
Sisäinen binääridata voidaan siirtää myös ulkoiselle USB tikulle ja myös konvertoida Siglent ohjetta noudattaen.

Sample logger data tallennetaan aina binäärimuodossa. Binäärimuoto on selitetty Siglent ohjeessa.


Huomaa että datan muunnostyökalu on saatavilla oskilloskoopista (löytyy Save/Recall  > Save  valikosta ja on lisäksi käytettävissä web sever liitynnän kautta).
(joten ei sitä konvertointiohjelmaa tarvitse itse kutoa)

Skoopista muunnostyökalun saa ladattua suoraan USB tikulle. Se on .zip paketti jossa konvertteri. Pura ZIP paketti ja käynnistä siellä oleva FileConverter.exe joka on sen nykyinen nimi.  (sen voi käynnistää vaikka sieltä USB tikulta, se on täysin siirrettävä eikä se asenna koneelle mitään. Kun käynnistät sen se pyytää valitsemaan muunnettavan tiedoston ja sen jälkeen klikkaa Convert jolloin se  tuottaa konvertoidun tiedoston samalla nimellä mutta nyt .csv päätteellä. Todella simppeli ja nopea.)

Tällä hetkellä maksimi sample logger data pituus on 2G ja measure logger data 14M.
Sen lisäksi kannattaa huomioida App noten huomautukset muistin osalta. Skoopissa sisäisesti on DDR  ja flash muistia.
Suosittelen ulkoisen USB muistin käyttöä datalogger toimintoihin!


Käytettävissä olevan muistin määrä - tallennusaika. (Kuva 1 alla.)
En voi taata taulukon täyttä virheettömyyttä vaikka siihen olenkin pyrkinyt.
Samoin jokin uusi päivitys voi sitä muuttaa.

kuva 1.
Datalogger. Tallennuksen maksimi pituus muutamilla eri asetuksilla.


Sample Logger osalta taulukossa on maksimi ajat kaikilla niillä eri asetuksilla jotka vaikuttavat asiaan.

Huomaa että suuremmilla näytenopeuksilla (max 25kSa/s) datamäärä nousee helposti varsin suureksi. Kun binäärimuodossa oleva tiedosto muutetaan CSV muotoon saattaa helposti syntyä todella epäkäytännöllisen suuria tiedostoja. Niiden avaaminen ja käsittely tavanomaisin työkaluin saattaa olla todella hankalaa tai käytettävissä olevilla laitteilla/ohjelmilla mahdotonta.
Esimerkiksi 25kSa/s nopeudella yhdessä tunnissa tulisi 90000 riviä + alkutiedot exel taulukkoon. CSV  tiedoston koko olisi luokkaa 7Gt - millä sujuvasti avaisit sen, entä jos se olisi lähes vuorokauden tallennus? Eli hetki kannattaa miettiä enmnen kuin alkaa tehdä pitkää tärkeää dataloggausta että pystyy myös käsittelemään saatua dataa.


Measure Logger osalta taulukossa on vain muutama asetus.

Aikojen osalta mittausintervalli voi olla maksimissaan 10 minuuttia ja minimissään 0,1s (10 mittausta sekunnissa)
Huomaa että lyhyimmillä mittausintervalleilla datamäärä nousee helposti varsin suureksi. Kun binäärimuodossa oleva tiedosto muutetaan CSV muotoon saattaa helposti syntyä todella epäkäytännöllisen suuria tiedostoja. Niiden avaaminen ja käsittely tavanomaisin työkaluin saattaa olla todella hankalaa tai käytettävissä olevilla laitteilla/ohjelmilla mahdotonta.
Kuitenkin Measure Logger maksiminopeus on 10 mittausta sekunnissa. Tunnissa tulisi 36000 riviä + alkutiedot exel taulukkoon.

Measure Logger maksimi mittauskanavien määrä on 4.

Nämä 4 kanavaa voi jakaa vapaasti oskilloskoopin neljälle tulokanavalle. Mikäli kaikilta oskilloskoopin tulo kanavilta tallennetaan mittaus voi silloin kullakin tulokanavalla olla Loggerille valittuna vain yksi mittaus. Jos taas halutaan mittauksia vain yhdeltä tulokanavalta silloin kaikki max 4 mittausta voi kohdistaa kyseiselle tulokanavalle.  Esimerkiksi voi valita että tulokanavalta 1 (Ch1) mitataan "Peak Peak", "Base" ja "Stdev" ja esimerkiksi tulokanavalta 3 (Ch3) mitataan vaikkapa "Maximum" tällöin on Measure Loggerin kaikki 4 mittauskanavaa käytetty. Tai voi mitata esimrkiksi kaikilta kanavilta Ch1, Ch2 Ch3 ja Ch4  jokaiselta "Peak-Peak" jolloin taas on Measure Loggerin kaikki 4 mittauskanavaa käytetty.

Taulukossa esitetyt maksimi arvot antavat nuo ääriarvot 1 tai 4 mittauskanavaa käytössä ja muutamalla mittausintervallilla. Sen pohjalta voi arvioida suuntaa antavasti ajat muilla asetuksilla. Varsinkin hitaammilla intervalleilla maksimiajat ovat niin pitkiä että new tuskin koskaan tulevat vastaan. Aika vaikea kuvitella 70 vuotta kestävää mittausarvjen keruuta. Sen sijaan hitaampien mittausintervallien käyttöön voi olla jokin muu syy. Esimerkiksi datamäärän vähentäminen mikäli lyhyt intervalli ei ole tarpeellinen.  On huomattava että datan esitys .CSV muodossa tuottaa huomattavasti suurempia tiedostoja kuin binäärimuoto.

Alla esimerkki Sample Loggerin CSV tiedostosta  (esim 1.) FileConverter.exe tuottaa dataloggerin tallentamasta nnnnn.slg binääritiedostosta CSV tiedoston.
Kuten aiemmin mainittu tuo FileConverter on tallennettavissa .zip tiedosatona oskilloskoopista USB tikulle (tai käyttäen skoopin web serveriä)
Se kannattaa ladata skoopista suoraan USBille tai skoopista web serveriä käyttäen jolloin se on yhteensopiva oskilloskoopin tuottaman datan kanssa.
Siglentin vanhempi ja joissain muissa oskilloskoopeissa tai vanhemmissa versioissa oleva muunnostyökaly EI ole yhteensopiva tämän loggerin binäärin dataformaatin kanssa.

File Type,Sample logger
File Version,1
Model Number,SDS1104X-E
Serial Number,SDSMMDBDxxxxxx
Software Version,7.2.6.1.37R8
Start Time,2022-01-19 10:04:35.2
Sample Interval,4.000000E-005
Number of Points,1527400
Number of channels,4
Source,CH1,CH2,CH3,CH4
Vertical Scale,+2.000000E-001,+1.000000E+000,+1.000000E+000,+1.000000E+000
Vertical Offset,+6.800000E-002,+4.000000E-002,+0.000000E+000,+0.000000E+000
Vertical Units,V,V,V,V
Time,CH1 Value,CH2 Value,CH3 Value,CH4 Value
+0.000000E+000,+1.200000E-002,+8.940697E-010,+4.000000E-002,+0.000000E+000
+4.000000E-005,-4.000004E-003,-4.000000E-002,-4.000000E-002,-4.000000E-002
+8.000000E-005,-4.000004E-003,+8.940697E-010,+4.000000E-002,+0.000000E+000
+1.200000E-004,+1.200000E-002,-4.000000E-002,-4.000000E-002,-4.000000E-002

esim 1.
Sample Logger tallenne muutettuna CSV muotoon. Headeri ja 4 ensimmäistä datariviä.

Tietenkin sitten kun tuo avataan Exelissä tai Open officessa/Libre Officessa tmv ovat nuo sarakkeet kohdillaan. Huomaa että desimaalierotin on piste. Sitä ei voi muuttaa. Se johtuu siitä että tiedostomuoto on CSV eli comma-separated values, eli pilkuilla erotellut arvot eikä toiminnossa ole valintaa epästandardeille "CSV" formaateille.

Tuossa yllä on nyt 4 riviä näyteitä (aika alusta ja sitten jännitearvot rinnakkain 4 kanavalta)
Tässä sample interval on 40µs (Sample Interval,4.000000E-005) joten minuutissa tuollaisia rivejä syntyisi 1500000 (!). Maksi loggerin tallennusaika tuolla asetuksella olisi 5h 46m 48s.
Sample rivejä tuolla ajalla CSV tiedostossa olisi 520 200 000. Saattaisi olla "hiukan" haasteellista avata tavanomaisella PC rakkineella (ainakin joskus vanhaan aikaan Exelin raja oli noin miljoona riviä). Ennen loggerin käynnistystä kannattaa ajatella.User manual (uusi) jossa datalogger käsitelty.  (dataloggeri käsitelty sivuilla 202 - 211)

Siglentin App note datalogger toiminnosta.


Siglentin sivulla dataloggerista.


Siglentin ohje "How to Extract Data from the File of Siglent Oscilloscope" jossa nykyisin myös selitetty *.mlg ja *.slg binääriformaatit. (pdf)

--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home