Siglent etusivulle linkki        SDS1104X-E ja SDS1204X-E  wfm/s nopeus


4-kanavaisten Siglent SDS1004X-E wfm/s nopeus on varsin hyvä.
Sekvenssitallennuksessa segmenttinopeus on maksimissaan suorastaan huikean nopea.


Tässä hintaluokassa ei ole vastaavaa. 400ksegment/s nopeuksia alkaa tulla vastaan vasta paljon ylemmän hintaluokan oskilloskoopeissa. Esimerkiksi Keysight edullisemman pään oskilloskoopit ovat lähes 10 kertaa hitaampia ja myös segmenttien määrä huomattavan rajallinen. SDS1004X-E oskilloskoopeissa maksimi segmenttien määrä on jopa 80000 samoin kuin aina taustalla toimivan historiabufferin pituus.

SDS1000X-E  4-kanavaiset ovat erittäin läheistä sukua SDS1000X-E  2-kanavaisiin malleihin (joista EU markkinoilla on vain SDS1202X-E).
Olen aiemmin selvittänyt tuon 2 kanavaisen mallin osalta wfm/s sekä sekvenssitallennuksen nopeuksia ja muita asiaan liittyviä seikkoja sekä ominaisuuksia. Koska laitteet ovat niinkin samankaltaisia en toista niitä kaikkia tässä. Myöskin sekvenssitallennus nopeus sekä segmenttien määrä ovat käytännössä samat. Tutustu niihin täällä: SDS1202X-E wfm/s ja segment/s nopeus (avautuu uuteen välilehteen)

Koska mittauksissa on nimenomaan haettu huippunopeutta on näyttömuotona pisteet. Luonnollisesti silloin kun ei tarvita huippunopeuksia voidaan käyttää muitakin asetuksia kulloisenkin tarpeen mukaan.  Huomaa kuitenkin että vaikka näyttömuotona on pisteet ja kaikenlisäksi vaikka Siglent todellakin näyttää vain todelliset näytepisteet on näyttö usein varsin selkeä ja joissain tilanteissa ei voisi edes arvata että näyttömuotona on pelkät pisteet. Toki joisain tilanteissa pisteet näkyvät varsin selvästi. On hyvä muistaa että esimerkiksi jo nopeudella 2500wfm/s on yhdessä TFT framessa kerrostettuna noin 100 vaakapyyhkäisyä (wfm). Alla kuitenkin hiukan nopeammalla wfm/s nopeudella esimerkki.

Example display dots

Kuvassa esimerkki, dots näyttömuodosta. Nopeus 20600 wfm/s. Signaalina kanavassa 1 FM moduloitu siniaalto. Taajuus 2MHz, Deviaatio 200kHz ja moduloiva taajuus 11kHz.
Tässä GIF animaatiossa on 10 satunnaista TFT framea joka matkii aika hyvin sitä miltä tilanne ruudulla skoopin käydessä näyttää. Kuvien vaihtonopeus on suunnilleen sama kuin oskilloskoopin TFT päivitysväli. Jokaisessa TFT kuvasssa on tällä nopeudella kerrostettuna reilut 800 vaakapyyhkäisyä joka kukin vaakapyyhkäisy sisältää 700 näytepistettä (2ns välein)
Luonnollisesti kuvassa näkyvien kanavien näyttöprioriteetin voi valita eli sen missä järjestyksessä ne päällekkäin ovat.


SDS1004X-E speed table
Kuva 1.   mitatut wfm/s nopeudet.
NOTE: Taulukko on joissain kohdin hivenen vanhentunut. FW versio 6.1.33 paransi joitain lukuja hivenen lähinnä 1us/div alueella. Muutokset lähinnä marginaalisia, lisäksi muutokset ovat lähinnä pääasiassa parempaan suuntaan.
Table is partially bit obsolete but direction is better in more new FW 6.1.33. Some minor improvements mainly 1us/div and slower.


Taulukon ylempi osa on mittatu siten että oskilloskoopin muistin pituudeksi on valittu valikosta 14M joka siis on muistin maksimimäärä yhdelle kanavalle. Jos kanavaparissa on molemmat kanavat käytässä on kummankin kanavan maksimi 7M. Koska Siglent skoopissa mitään ei jätetä kuvaruudun ulkopuolelle todellisen muistin pituuden määrää aika-asetus. Mitä nopeampi aika sen vähemmän näytepisteitä. Kun aikaa hidastetaan maksimi 14M saavutetaan 1ms/div asetuksella koska aika akseli on 14 div mittainen. Tätä hitaammilla ajoilla muistin määrä ei enää lisäänny ja ainoa keinohan on sitten pudottaa näytenopeutta.  Oskilloskoopin muistin määrän valinnan voi ajatella olevan se maksimi määrä  joka enintään voi olla käytössä.
Taulukon alemmassa osassa on muistin (maksimi) määräksi asetettu 14k.  Muut väliarvot ovat 140k ja 1,4M joita en ole sisällyttänyt taulukkoon.

Kaikissa mittauksissa wfm/s osalta käytetty kahta "mittaria". Toinen oskilloskooppi Trig Out lähtöä seuraamassa ja sillä mittauksia trig intervallista ja taajuudesta. Myös hetkellisiä peak arvoja. Tämän lisäksi samassa signaalissa on kiinni HP53131A (universal counter - time interval counter) jossa manuaalinen trig level asetettu (jotta "auto" ei sotke mittauksia")  ja porttiajaksi valittu 1 sekunti. Taulukon keskiarvonopeudet perustuvat HP lukemiin ja jos lukua on pyöristetty niin ei koskaan ylöspäin. Peak arvoja en ole taulukkoon sisällyttänyt. Valmistajan mainostaman 100kwfm/s nopeus ylittyy oikein reilusti.  (50ns/div, 1 kanava, näyttö pisteet jne). Sieltä löytyy myös hetkellisiä huippunopeus kohtia jotka menee yli 130kwfm/s.
Sivuhuomautus. Mikäli ei ole signaalia ja käytössä "Auto Trig" on wfm/s pääsääntöisesti lähellä kunkin asetuksen maksiminopeutta.

Silloin tällöin valmistajat ilmoittavat mainoksissa maksiminopeuksia. Mikäli tämän mallin osalta siglent tekisi niin, voisi silloin "valehtelematta" että nopeus on jopa 130kwfm/s. Pitää nyt kuitenkin muistaa että tuon nopeuden kanssa ei kannata saivarrella. Todella moni muu asia on on myös tärkeää jopa siinä harvinaisten signaalissa esiintyvien poikkeusten etsinnässä ja oskilloskoopissa on monia toimintoja joilla voi parantaa niiden löytymistä / havaitsemista.


Allaolevassa taulukossa on esitetty sekvenssitallennuksen segmenttien maksimi määriä samoin kuin jatkuvasti taustalla toimivan historiapuskurin vaakapyyhkäisyjen maksimimäärät. Luonnollisesti sama koskee Sekä SDS1104X-E että SDS1204X-E malleja.
Huomaa että taulukko on vanha ja uudemmissa FW versioissa on joitain muutoksia, lähinnä marginaalisia.

Max amount of segments
Kuva 2. Taulukko segmenttien ja wfm bufferin maksimi määristä.

NOTE: Taulukko on joissain kohdin hivenen vanhentunut. FW versio 6.1.33 muutti joitain lukuja hivenen.
Table is partially bit obsolete. Some minor changes with new FW 6.1.33.

Huomaa että sekvenssitallennuksessa tulee käyttäjän asettaa haluttu segmenttien määrä.
Historiapuskuri toimii toisin. Kun oskilloskooppi on Run tilassa tallettuu jokainen yksittäinen vaakapyyhkäisy historiapuskuriin FIFO periaatteella. Mikäli tehdään jokin asetusten muutos käynnin aikana tyhjennetään puskuri ja aloitetaan alusta. Kun pysäytät oskilloskoopin joko "History" painikkeella tai Run/Stop painikkeella on muistissa se määrä joka ehti sinne kertyä tai enintään maksimi määrä. Se millä nopeudella puskuri täyttyy riippuu luonnollisesti siitä mikä on kulloinenkin wfm/s nopeus joka riippuu monista asetuksista sekä signaalista.  Taulukko ei sisällä kaikkia muistin määrän valintoja. On vain muistin max raja asetuksella 14/7 Msample sekä  14/7ksample.
Muistiin tallennetaan aina AD muuntimen datapisteet. Pisteiden välinen interpolointi, joko lineaarinen tai Sin(x)/x ovat jälkiprosesseja jotka voidaan myös jälkeenpäin valita/vaihtaa tarpeen mukaan. Taulukossa on myös muistiin tallentuvien AD muuntimen näytteiden maksimi kokonaismäärät (harmaat sarakkeet).Seuraavassa taulukossa on maksimi segmenttien ja historiabufferin määrä eri maksimi muistin asetuksilla ja t/div asetuksilla.
Aiempiin FW versioihin nähden aiemmasta versiosta riippuen saattaa olla joitain marginaalisia muutoksia.
Tämä vastaa vuoden 2021 4Q uusin FW version tilannetta. Tuohon tuskin tulee olennaisia muutoksia.
14k - 14M muistin max limit asetuksilla (kummassakin kanavaryhmässä enintään yksi kanava käytössä) jokaisella muistin maksimi asetuksella esiintyy yksi  poikkeava muistin pituus joka merkattu aavistuksen tummemmalla vihreällä taulukossa. Näissä kohdin muistin pituus on: 17.5k muualla 14k, 175k muualla 140k ja 1.75M muualla 1.4M sekä 17.5M muualla 14M.
Monet oskilloskooppivalömistajat nimeävät Sekvenssitallennuksen Segmented memory jne. Monissa oskilloskoopeissa, varsinkin vanhempaa perua olevissa, se tehdään jakamalla näytepuskurin muisti segmentteihin. Tässä oskilloskoopissa näytemuistin pituus on 14M/7M mutta todellisuudessa siellä löytyy muistia enemmän. Siksi historiapusskuri ja samalla ssekvenssitallennuksen segmenttien yhteenlaskettu muisti on enemmän. Otetaanpa taulukosta esimerkiksi tilanne jossa t/div on 1us ja muistin pituus 14k. Segmenttejä voi nyt olla 3912kpl. Segmenteissä on siis maksimissaan 54768000 samplea. Eli 54M. Mutta yhdellä kanavallahan muistia piti olla max 14M. Kun otetaan vielä sama mutta kahdella kanavalla (esim kanavat 1 ja 3 tms siten että kummastakin kanavaryhmästä toinen käytössä) on muistin maksimimäärä 109536000 samplea. Siis 109M. Vaikka kahdella kanavalla piti olla mustia yhteensä 14+14M.
Siglentin segmenttitallennuksessa siis ei segmentoida vain sitä mainittua 14M muistia vaan käytöön saadaan enemmän koska näytepuskurit ovat silloin lyhyempiä. Yhtenäinen näytepuskuri voi olla maksimissaan 14M. Silloin kun puskurin koko on 14M ei voidakaan tallentaa niitä useampia kuin yksi koska yhtenäistä nopeasti käsiteltävää 14M pituutta ei löydy kuin yksi klanavaryhmää kohden. Kanavat 1 ja 2 ovat yksi ryhm,ä ja kanavat 3 ja 4 ovat toinen kanavaryhmä. (niillä on myös eri AD muuntimet)


--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home