Siglent etusivulle linkki       Oskilloskooppi - SDS1104X-U 


Siglent SDS1104X-U  on 100MHz 4-kanavainen max 1Gsa/s  digitaalinen oskilloskooppi.

Siglent ei ole halvin. Siglent kilpailee laadulla ja ominaisuuksilla joita usein löytyy vasta paljon kalliimmista oskilloskoopeista.

SDS1104X-U on Siglentin edullisin 4-kanavainen digitaalinen oskilloskooppi.
Kestää myös vertailun samassa hintaluokassa oleviin kilpailijoihin ja jättää ne taakseen monissa ominaisuuksissa.

Tässä U sarjassa on ainostaan tämä yksi malli, 100MHz, max 1GSa/s, max 14M.

Joitain ensimmäisiä testejäni ja havaintojani.


1GSa/s, 14M* muisti yhdelle kanavalle, 500MSa/s, 7M kahdelle kanavalle ja 250MSa/s ja 7M kaikille kanaville kun kanavia on käytössä 3 tai 4. Tarkkuus, triggaukset, historia sekä nopea sekvenssitallennus ovat ennallaan. FFT maksimi pituus on 128k joka on edelleen paljon mutta kahdeksas osa X-E mallista jossa 1024k. Kanavien maksimi herkkyys on 1mV/div. Vertikaali skaala on 1mV - 10V/div  ja aika skaala 2ns - 100s/div.
*Historia sekä nopea sekvenssitallennus voi käyttää enemmän muistia asetuksista riippuen, mutta 1 "vaakapyyhkäisy" ei koskaan voi olla pidempi kuin mainittu muistin max pituus.

Ulkoisesti nopeasti katsoen skooppi ei poikkea SDS1000X-E malleista. Köyttölogiikka on myös sama. Poissa on SBus väylä MSO/LA  optiolle. Takaa on poissa muun muassa toinen USB Host portti jollainen on nyt vain edessä.  Takana on: 1x USB Device, 1x LAN, 1x Pass/Fail - Trigger Out

Edullisuus ei merkitse sitä että sen HW on jotenkin tehty yleisesti halvemmalla/heikommin. Hintaa on pudotettu karsimalla pois joitain SDS1104X-E toimintoja ja ominaaisuuksia joita kaikki eivät tarvitse lainkaan. Samoin signaalin käsittelyyn liittyvää prosessointitehoa on voitu laskea (lyhyempi FFT, vain yksi ADC jne).  EI laskettu valmistuslaatua EI ole laskettu.  Tämä on valmistettu 100MHz oskilloskoopiksi kun taas X-E mallin rauta on valmistettu 200MHz dual ADC malliksi.

Siglentin lyhyt SDS1104X-U esittelyviedo. (mp4 n.179M) Aukeaa uuteen ikkunaan.


SDS1000X-U 4-kanavaisten mallien joitain vahvoja ominaisuuksia. Kun nämä kaikki ovat yhdessä oskilloskoopissa on vaikeaa löytää kilpailijaa mikäli pysytään samassa hintaluokassa.  Huomaa kuitenkin että ero SDS1104X-E mallin hintaan ei ole prosentuaalisesti kamalan suuri. X-U hinta on karkeasti noin 20% X-E mallia matalampi.

Tietenkin oskilloskoopin ominaisuuskien mukainen valinta, kuten kaikki muutkin valinnat, pitää pisteyttää juuri niiden omien tarpeiden mukaan. Ikävä kyllä siihen ei pelkkä datalehden vertailu riitä juuri alkua pidemmälle. Minusta myös vertailu esim vuosia sitten markkinoille tulleeseen Rigol DS1054Z malliin on suorastaan aika epätasaväkinen vaikka aivan pääpiirteissä jotain samaa onkin. Ikääntyneessä Rigolissa yksinkertaisesti ei ole prosessointiresursseja toteuttaa asioita jotka sitä vaatii. Sitähän on myös Rigol itse peitellyt hämärtämällä monia yksityiskohtia. Esim 5mV/div todellinen suurin täyden resoluutioen herkkyys ei juuri Rigolin papereissa esiinny, samoin muutama muukin "pikkujuttu".
Kanavamäärä, näytön koko ja samplenopeus toki on sama. Tässä on sensijaan moniahyvinkin hienostuneita toimintoja joita on voitu toteuttaa koska prosessointitehoa on valtavasti enemmän jota toki on sitten myös toiminnoissa "kulutettu" paljon enemmän.


Kuvassa yksinkertaisesti 4 kpl eri tasoisia 100MHz siniaaltoja hiukan vaihessiirrossa toisiinsa nähden.
Kun tässä mallissa kaikki 4 kanavaa samaan aikaan käytössä on maksimi näytenopeus 250MSa/s.
250MSa/s näytenopeudella ollaan hyvin äärirajalla. Tällöin fNyquist on 125MHz ja yleisesti jonkinlaisena rajana siniaallon selvittämiseen pidetään 0.8x fNyquist taajuutta joka on juuri tässä tuo 100MHz jolloin Sin(x)/x interpolaatio juuri sen vielä selvittää sillä tavalla kun se reaaliaikaskoopissa tulee tapahtua. Kun näissä yhteyksissä puhutaan taajuuksista tarkoitetaan siniaaltoja. Jos jokin taajuus menee yli törmätään teoriankin mukaisiin alias ongelmiin, riippumatta oskilloskoopin valmistajasta. Katso asiasta tarkemmin.


Joitain pääpiirteitä

 * 100 MHz kaistaleveys

 * Näytemuistin pituus max 14Mpts (3)

 * Reaaliaikainen näytenopeus max 1 GSa/s (3)

 * Uusin SPO teknologia. SPO tarkoittaa Super Phosphor Oscilloscope, monet valmistajat käyttävät nimeä DPO.

 * Jopa 100,000 wfm/s (normaali tilassa) (1a)

 * Jopa 400,000 wfm/s (sequence tallennus tilassa) (vastaa "segmented memory" tallennusta) (1b)

 * Jopa 256 tason kirkkausgradientti ja värigradientti näyttömuodot

 * Täysdigitaalinen triggausjärjestelmä, Erittäin tarkka ja hyvin alhainen triggausjitteri, < 100ps.

 * Triggaustoimintoja: Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern

 * Sarjaliikenne triggaukset ja sarjaliikenne dekoodaukset vakiona (ei ole optio)
        - tukee protokollia IIC, SPI, UART, CAN, LIN. (2)

 * Video triggaukset, tukee myös HDTV

 * 10 pikapainikkeella valittavaa toimintoa: Auto Setup, Default, Cursors, Measure, Roll, History, Display/Persist, Clear Sweep, Zoom and Print

 * Nopea segmentti tallennus (Sequence), maksimi segmenttien määrä voi olla jopa  80 000, riippuen aika skaalasta, segmentin pituudesta ja muista asetuksista.

 * Automaattisia mittaustoimintoja 38 ja mukana myös mittausten tilastot, mittaukset zoom ikkunassa, gated mittaukset, matematiikka, historia ja referenssi toiminnot.

 * Historia tallennus aina taustalla. Tallettaa puskuriin jopa max 80 000 viimeistä "vaakapyyhkäisyä" analogoiskooppien termein ilmaistuna.
       - tässä tietenkin määrään vaikuttaa vallitseva yhden "pyyhkäisyn" muistin pituus joka voi vaihdella sekä monet muut asetukset.
        - tästä on numeroarvoja tarkemmin on kerrottu oskilloskooppi tietoa osassa tätä asiaa käsittelevässä kohdassa. Hyvin samanlainen kuin SDS1104X-E mallissa. 
 
 * 128 kpts FFT, jossa automaattiset peak markkerit ja kursorimittaukset.

 * Matematiikkatoiminnot (FFT, +, -, x, /, integrointi, differentiaali, neliöjuuri)

 *  7" TFT LCD näyttö, 800x480 pixeliä.


(1b)
- Max jopa yli 400kwfm/s sekvenssitallennus.
   Sekvenssissä voi olla jopa max 80000 segmenttiä (1-4kanavaa käytössä)
   Sekvenssin aikana näyttöä ei päivitetä. Kun koko sekvenssi on tallennettu, prosessoidaan näyttö.
         Tästä lisää Historia ja Segment asiaa käsittelevällä sivulla oskilloskooppitietoa osassa.

(1a)
- Normaalitilassa vallitsevalla nopeudella aina taustalla toimiva historiatallennus max jopa 80000 viimeistä wfm.
    - Erittäin harvinainen ja todella hyödyllinen ominaisuus monessa erilaisessa tilanteessa. Katso yllä 1b kohdan linkki


(2)
 - Sarjaliikenne dekoodaus aina vakiona (I2C, UART/RS232, SPI, CAN, LIN)
    Käytössä on 2 dekooderia samanaikaisesti. Full duplex.
    Esim UART: Decoder 1: Rx, Tx ja Decoder 2: Rx, Tx (kaikki nuo siis yhtaikaa, eli neljä datalinjaa)
    Esim SPI: Decoder 1: MOSI, MISO ja Decoder 2: MOSI, MISO (*)
    Dekoodaa esim UART myös muistista eikä vain live streamista. Koskee myös ns historia bufferia.
      (*) samanaikainen käyttö pelkillä analogisilla tulokanavilla rajoittettua koska 4 tuloa ei riitä kaikkeen
           vaikka olisi yhteinen kellosignaali ja CS olisi overtime pohjainen.

           Sarjaliikenne dekoodaus koko muistin pituus.      Sarjaliikenne dekoodauksen käyttöesimerkki.

(3)
 - 1GSa/s ADC ja 14M muisti on jaettu kanavien kesken.
     Kun kanavia on samaan aikaan käytössä 2 on kanavaa kohden max 500MSa/s ja max 7M
     Kun kanavia on samaan aikaan käytössä 3 tai 4 on kanavaa kohden max 250MSa/s ja max 3,5M


- SDS1000X-U käyttää automaattisissa mittauksissa koko vallitsevaa wfm datapituutta desimoimatta sitä toisin kuin useissa oskilloskoopeissa.
     Täyden Jopa 1ns resoluution automaattiset mittaukset 1ms/div horisontaalisella nopeudella (14M muisti) ovat ainutlaatuista tässä hintaluokassa.


Laitteen mukana tulee 4 kpl 100MHz mittapäitä mallia PP510, 100MHz, joissa 1x/10x valinta.
(Huom. Kuten kaikissa 1x/10x valintaisissa probeissa 1x ei ole täydelle kaistaleveydelle vaan jää johonkin yleensä 4 - 10MHz välille. Se ei ole suinkaan ain ahaitta, sitä voi myös hyödyntää! LPF. Se plus skoopin 20M LPF yhdessä antaa varsin hyvän suodatuksen silloin kun ylempiä taajuuksia ei tarvita tai haluta. )


Yllä dekoodaus. Skooppi dekoodaa koko muistin pituudelta joka Siglenteissä on nykyisin aina kuvaruudun leveys, olkoot muistin pituus sitten 1k tai 1M tai jotain muuta.
Kuvassa koko muistista on zoomattu alaikkunaan osa muistista jolloin sen osan dekoodaus  mahtuu näytettäväksi. Toki tulos voidaan myös näyttää taulukossa joka avautuu ikkunaan vasemmalla haluttaessa. Siinä on selattavissa koko muistin pituus. Dekooderin data taulukossa kunkin position aika esitetään suhteessa triggauskohtaan. Sarjaliikenne triggaukset sekä Dekoodaus on samanlainen kuin X-E mallissa. Dekoodereita on kaksi eli fullduplex pelaa kuten X-E sarjassa. Hyvin pitkässä dekoodattavassa datassa saattaa kuitenkin tulla vastaan dekoodauksen maksimi tavumäärä joka on erilainen eri protokollilla. Siitä on lisää tuolla oskilloskooppitieto osastossa sivulla joka käsittelee dekoodausta.


Samoin erittäin monipuoliset mittaus ja triggaustoiminnot ovat samat kuin X-E 4 kanavaisissa, mukaan lukien tavalliset kursorimittaukset sekä tracking kursorit. Samoin Gated mittaukset sisältyvät mittaustoimintoihin ja luonnollisesti mittaustulosten tilastot kuten min max keskiarvo ja Sd. Mittaukset tukevat myös luonnollisesti zoom ikkunaa.
Gated mittaukset tarkoittavat että käyttäjä voi määrittää aikaikkunan leveyden ja sijainnin jonka sisältä automaattiset mittaukset tehdään. Tämän portin (gate) rajat asetetaan erillisillä gate kursoreilla A ja B ja tällöin siis mittauksissa ei huomioida tapahtumia sen ulkopuolella.FFT maksimi pituus tässä mallissa on 128k eli 131072pts.
Muilta osin toiminnallisesti sama.

SDS1000X-E Malliin nähden FFT max pituus on pienempi. X-E mallin 1M  sijaan tässä on 128k (131072pts), siis 1/8 osa.
Ylläolevassa kuvassa 50MSa/s (50MHz) näytetaajuudella FFT alue on 0 - 25MHz. Kuten aina FFT toiminnossa taajuusalue on 0Hz  -  näytetaajuus/2
Δf kuvassa 381,47Hz tarkoittaa samaa kuin yhden FFT bin väli. Kuvassa on kuitenkin taajuusalueena 500kHz. Voi päätellä että zoomattu on aika tavalla eli 50 kertainen zoomaus taajuusasteikolla.

Saman olisi voinut tehdä näytenopeudella 2MSa/s jolloin taajuusalue kokonaisuudessaan olisi ollut 1MHz ja silloin df olisi ollut 15,26Hz.
Voi helposti päätellä että esimerkiksi perinteisten 500kHz luokkaa olevien välitaajuusasteiden ja fillttereiden alueelle riittää yllin kyllin resoluutiota edelleen.
Jotta ei tule vääriä luuloja pitää muistaa kuitenkin että tällainen FFT ei ole nopea silloin kun halutaan enemmän resoluutiota ja kyseessä matalahkot taajuudet. Miksi.
Menemättä tarkkoihin numeroarvoihin. Kun esimerkiksi edelleen halutaan maksimi FFT pituus ja matala näytenopeus jotta sitä resoluutiota on matalahkolle taajuudelle niin silloin joudutaan laskemaan t/div asetusta ja valitsemaan sopiva muistin pituuden rajaus. FFT "takana" toimii siis normaali oskilloskooppi koko ajan. Jos vaikkapa t/div olisi 50ms/div olisi koko yksi pyyhkäisy 700ms. Sen päälle tulee vielä jokin aika ennen kuin uusi pyyhkäisy voidaan tehdä koska on myös päivitettavä näyttä ja laskettava FFT.
Yllä olevan kuvan tilanteessa oskilloskoopin t/div on 200us/div joten pelkkä oskilloskoopin vaakapyyhkäisy on 2,8ms eli huomattavasti edellistä "hahmotelmaa" nopeampi.
Parhaaseen tulokseen pääsee kun oppii optimoimaan neljän muuttujan kesken: FFT pituuden, oskilloskoopin muistin pituuden ja t/div ja FFT zoom kerron (tai FFT näytön alku ja loppu taajuus)  osalta optimaalisen yhdistelmän siihen tarkoitukseen johon sitä kulloinkin käyttää - se vaatii harjoittelua jonkunkin verran. Lisäksi nuo eivät ole aivan vapaavalintaisia.
 


Seuraavassa kuvassa edelleen sama FFT pituus mutta nyt 2MSa/s jolloin Δf on 15,26Hz

Tuossa nyt jo alkaa erottelukykyä jollain Blackman ikkunalla olla reilusti alle 100Hz. Kun vielä tiputtaa näytenopeuden puoleen ollaan 0 - 500kHz alueella joka sopii monille välitaajuus filttereille niin öytyy riittävä resoluttio niidenkin jonkunasteiseen tutkimiseen jotain signaaligenistä ja AM mod. käyttäen esimerkiksi. Tapoja on tietenkin monia.

Mikäli ajatellaan tätä hintaluokkaa ja esimerkiksi yhtä samassa hintaluokassa olevaa jo kauan markkinoilla ollutta jossain määrin vastaavaa niin sen nimi on tietenkin Rigol DS1054Z ilman kahta sanaa. Pääpiirteissään sama konsepti. 4 kanavaa. 1kpl 1GSa/s ADC jaettuna kaikille kanaville. 1 muisti 12M jaettuna samoin. Tosin se on muuttunut, nykyisin 24M muistioptio tulee siihen aina oletusarvona joten sanotaan suoraan sen olevan max 24M kun puhutaan yhden vaakapyyhkäisyn maksimi pituudesta.
Koska tuossa yllä on FFT niin mainitaanpa siitä. Kyseisessä Rigolissa FFT pituus on 1200pts normaalitilassa. Sitten on ns memory tila jossa manuaali väittää pituudeksi max 16kpts. Tuosta 16k määrästä esiintyy epäilyjä koska kaikki ei aivan sille näytä. Kuitenkin Rigolin teksti 16k ja minulla ei ole kättäpidempää sen kumoamiseen joten pidän sitä määränä. Minä en sen ohjekirjaa luettuani ymmärtänyt millä tavalla se sitten käytännössä näyttää ja toimii. Rigol omistajat ovat myös aika vaitonaisia kun yrittää kysyä. Enkä nyt ihmettelekään sillä kuvaruutu siinä ei asiaa valaise lainkaan. Tosin eihän siinä ole kunnon asteikkojakaan eikä paljon muutakaan.

Kun puhutaan tästä Siglentin oikeasti 128kpts  FFT:stä ja sitten Rigol 1000Z mallin FFT:stä niin ne nyt vaan eivät ole samalta planeetalta.
128k on edelleenkin paljon kun verrataan markkinoilla oleviin. Esim aika kalliissakin Keysight malleissa se on 64k.
Toki nyt sitten monissa uusimmissa hiukan paremmissa malleissa alkaa olla 1M ja 2M.
FFT pituus on kuitenkin vain yksi seikka sen käyttökelpoisuuden osalta. Siglentin tasoasteikot (Vertikaali) tuntuu olevan aika hyvin ruodussa samoin zoomaus ominaisuudet ja piikkien markkerit jne. Jos historiamuistiin on kerätty vaakapyyhkäisyjä voidaan niille myös tehdä FFT analyysi. Samoin kuin tietysti muitakin toimia.

FFT toiminnoista lisää.
Sarjaliikenne dekoodaukset ovat vakiona. Dekoodereita on kaksi full duplex dekooderia joita avoi käyttää rinnakain. Ei tässä kuvassa. Mutta toki kaikissa sarjaliikenteissä ei ihan kaikki ole mahdollista. Kahta SPI väylää ei ole. Esimerkiksi voi olla RS232  Rx Tx ja toinen RS232 ja sen Rx Tx tai vaikka kaksi I2C väylää tai vaikkapa yksi RS232 (UART) Rx tx ja sitten yksi I2C jne.  UART  Rx ja Tx pitää oolla samalla nopeudella. Mutta toisen dekooderin Rx ja Tx sensijaan voi olla eri nopeudella. Dekoodereita on I2C, SPI, UART(RS232), CAN, LIN. Nämä ovat aina vakiona.
Myös muistissa olevaa voidaan dekoodata pysäytystilassa, esimerkiksi historiabufferistakin.
Gated sekä Zoom ikkunan mittaukset ovat tietenkin käytetävissä. Gate rajat asetetaan Gate kursoreilla A ja B jolloin mittauksissa huomioidaan vain niillä rajattu alue. Kun Gate kursorit ovat niin lähekkäin ja sijainnissa jossa ne mahtuvat Zoom ikkunaan niiden sijainnit näyettään myös siellä kuten kuvassa. Noiden lisäksi on erikseen tavalliset mittaus kursorit eli niitä ei tässä varata Gate käyttöön kuten ehkä joissain muissa oskilloskoopeissa. A ja B kursoreita ei voi asesttaa ristiin vaan ne on aina oltava siten että A on B:n vasemmalla puolella (ajassa siis ensin)


Normaalin kirkkausgradientin lisäksi tässäkin mallissa on luonnollisesti värigradientti joka mahdollistaa joissain tilanteissa nopean selkeän havainnoinnin koska harvemminkin esiintyvillä on kuitenkin kirkkautta ja lisäksi vielä väriero auttaa havainnoinnissa. Punainen kertoo että siinä peräkkäiset vaakapyyhkäisyt osuvat eniten - useimmin - päällekkäin. Sininen taas on jokseenkin harvinainen esiintymä - siis yhdessä kuvaframessa jossa wfm/s nopeudesta riippuen voi olla jopa tuhansia peräkkäisiä vaakapyyhkäisyjä päälletysten (se juuri muodostaa sen kirkkaus tai värigradientin)


Pitkä 14M muisti mahdollistaa hitaammillakin pyyhkäisyajoilla, tässä 1ms/div, täyden 1GSa/s näytenopeuden. Yksi etu on se että peak detect ei tarvita edes normaalissa matalallakaan taajuudella tapahtuvassa AM modulaatiossa vaikka kantoaalto olisi skoopin täydellä taajuudella tai reilusti ylikin. Aliasointia ei tapahdu tällöinkään.  Yläikkunassa voisi olla modulaativerhokäyrä vaikkapa 150Hz modulaatiolla ja sitten zoom ikkunassa kauniisti vaikkapa 100MHz tai ylikin oleva kantoaalto. Eli unohda kaikki mitä olet kokenut vanhanaikaisten digitaalisten oskilloskooppien kanssa. Juuri yksinkertaisesti  - koeta poisoppia ne eli unohtaa.


Maskitesti on aivan liian harvoin käytety apulainen. Tietenkin ne on jäänyt hiukan vähille koska monesti ne ovat olleet varsin hitaita kun softa sitten alkaa tutkia ja vertailla maskia ja tracea. Siglentissä on rautatason maskitesti. Se ei hidasta skooppia lainkaan. Se myös toimii sillä nopoeudela mikä on kulloinkin vallitseva nopeus ja myös sen Pass/Fail lähtö takapanelissa on täyden nopeuden lähtö. Maksimissan siis samat 100000 vaakapyyhkäisyä sekunnissa voidaan ajaa tuon läpi.
Taannoin metsästin hyvin harvoin esiintyvää ilmiötä pulssigeneraattorissa. Se jätti erittäin harvoin jonkin pulssin pois. Itseasiassa niin harvoin että oli ainoastaan epäily että olisiko sittenkin sellainen mahdollista. Ja jos se puuttuu miltä se kohta näyttää. Ohjelman tekijät väittivät että se ei ole mahdollista lainkaan että puuttuisi.
Ajattelin kuitenkin tutkia ..jospa sittenkin... periaattella kun oikein muita selityksiä ei tapahtuneille jutuille löytynyt. No signaali käyttään ja pulssia ulos juuri niillä asetuksilla. Sitten skooppi seis ja siitä signaalista maski antamalla sille vain raja arvot paljonko sen tracen ympärille jätetään ilmaa eli missä rajat kulkee.
Homma käyntiin ja laskuri siinä laskee onnistuneet ja epäonnistuneet... tosin määräsin sen pysähtymään virheestä jotta näen sen kohdan myös kuvana.
Jätin yöksi päälle kun illan aikana ei esiintynyt. No aamulla oli skoopilla kerrottavaa. Siinä se seisoi ruudulla ja naappasin kuvan ja lähetin ohjelmoijille muyutaman muun lisäkuvan kerä... nimittäin ajoin myös vuorokauden tilaston montako virhettä ja montako onnistunutta. Dokumentit eteenpäin ja nyt oli dataa,  tutkivat ja löysivätkin bugipaholaisen joka tietyissä ajallisissa yhteensattumissa häiritsi jotain toista lohkoa...  Voisi leikillisesti sanoa "Skooppi tienasi hintansa kerrasta". Se oli toki eri skooppi mutta sama toiminto samoin speksein kuin tässä mallissa.


Toistuvasti törmään väitteisiin tai epäilyihin että digitaalisilla oskilloskoopeilla esimerkiksi AM moduloidun signaalin näyttö triggaamalla moduloivaan taajuuteen olisi jollain tavalla hankalaa tai peräti lähes mahdotonta. Ei ole. Vanhanajan digiskoopien kanssa saattoi olla hankaluuksia johtuen näytemuistin pituudesta sekä usein aika kehnoistakin triggaustavoista sekä hitaudesta.  No sitten moni on myös hiukan modernimpien digiskoopien kanssa touhunnut ja alkanut onnistua.
Olen kuitenkin ihmetellyt usden sitä että lähes kaikkialla keskustelupalstoilla kun vähemmän kokeneilla on hankaluuksia trigata siihen moduloivaan audiotaajuuteen siitä kanavasta jossa se AM moduloitu radiotaajuinen signaali on. Se yleinen ohje on... säädä trigger "hold off" aika riittävän pitkäksi. Nykyaikaisessa digiskoopissa on paljon muitakin triggaustapoja kuin vanhoissa analogiskoopeissa joissa sitten sen reunatriggauksen lisäksi oli trigger holdoff säätä. Toki se on digiskoopissakin monesti hyödyllinen. Mutta AM triggauksessa se on kehno. Kun moduloiva taajus muuttuu on kohta taas säädettävä hold off aikaa... jatkuvaa säätämistä ja tuskailua.

Tässä on menetelmä joka kunnon skoopissa toimii kuin junan ve... paitsi ei nekään aina enää nykyisin joten mistäpä uusi lentävä lause.

Seuraavassa kuvassa on käytössä hiukan edistyksellisempi tapa. Nimittäin Drop out. Kun kantoaallon triggauskynnykselle nousevat reunat loppuvat otetaan aikaa ja määräajan kuluttua tuotetaan trig. Tämä on pelkkää herkkua ja se on jokaisessa Siglentin X/X-E/X-U/Xplus oskilloskoopissa.
Kuvassa on säädetty skoopin käydessä moduloivaa taajuutta 10Hz - 4kHz. Tuo hiukan epätasainen taajuuden muutos johtuu minun räpellyksistä koska se mikälie genis jota käytin olosuhteiden pakosta oli tarkoitukseen todella hankala. Se siis ei liity triggaukseen. Skooppi triggaa vakaasti, signaali pysyy siinä trigattuna kuin kiveen hakattuna.
Tämä esimerkki triggaustoimintojen soveltamisesta on tehty SDS1104X-U käyttäen.  Huom tuo pätkä on reilut 8M.


Tuo 90us. Aika harvoin moduloidaan alle 20Hz tai jopa alle 10Hz... joten tuota aikaa voi lyhentää ja näin myös toiminta laajenee sen ylärajan osalta.
RF signaalin, siis kantoaallon taajuus oli 21,2MHz. Huomaa että trigger counter ei laske kuin osan koska osa jää alle trig tason.
Toisin kuin saman kaltainen SDS1004X-E  sarja tässä U sarjassa on yksi AD muunnin jonka maksimi nopeus on 1Gsa/s.

Tällä nopeudella Nyquist raja on 500MHz. Käytännössä käyttökelpoinen taajuusalue ulottuu noin 0,8x Nyquist rajaan saakka eli 400MHz.
Oskilloskoopin etuasteen kaistaleveys on nimellisesti 100MHz (-3dB). Kokemus on osoittanut että ne on useinmiten 20 - 50% yli nimellisen suoraan tuloliittimeen kokasiaalikaapelilla ja oikein impedanssi sovitettuna.
Kun käytössä on 2 kanavaa on näytenopeus 500Msa/s, vastaavasti Nyquist raja 250MHz ja käyttökelpoinen alue olisi vastaavasti 200MHz.
Kun käytössä on 3 tai 4 kanavaa on näytenopeus 250Msa/s jolloin Nyquist raja on 125MHz ja käyttökelpoinen alue vastaavasti 100MHz juuri ja juuri.
Mikäli tarpeesi on mainittuihin nähden hyvin kriittisillä rajoilla suosittelen tarkemmin perehtymään asiaan tai vaikka kysymään.
On muistettava että näissä kohdin puhutaan nimenomaan siniaallosta. Kanttiallonkin voi katsoa koostuvan joukosta siniaaltoja.
Mitä nopeampi nousu- ja tai laskureuna siinä on sitä korkeampia taajuskomponentteja eli siniaaltoja se sisältää.
Lisäksi on syytä ymmärtää että 100MHz tarkoittaa -3dB rajaa. Skooppi näkee paljon suurempiakin taajuuksia mutta edelleen enemmän vaimentuneena.
Yleensä tuo -3dB raja on käytännössä jonkin verran ylempänä kuin nimellinen 100MHz.Pikavertailu SDS1000X-U sekä SDS1000X-E mallien välillä.

Taulukkoa korjattu muistin osalta. Kun 3 tai 4 kanavaa yhtaikaa käytössä maksimi on 7M kanavaa kohti eikä 3,5M kuten jossain on aiemmin virheellisesti esitetty. Olen varmistanut tiedon myös itse kyseisen skoopin kanssa.

Vertailussa ei ole lueteltu kaikkia ominaisuuksia. Esim mittaukset ja triggaukset ovat samoja ja niitä on paljon. Merkittävät eroavuudet olen pyrkinyt löytämään mahdollisimman tarkoin, nuo punaiset. Jos joku havaitsee niissä oikean asiavirheen pyydän ilmoittamaan ja korjaan.
Samoin lähes kaikki normaalit käytettävät toiminnot. Erikoistoiminnot kuten Optiot: MSO(LA), USB WiFi, BodePlot, FG ovat poissa. Samoin Web serveri. Ja sitten tuo 500uV on poissa samoin kuin AD muuntimen ja muistin osalta karsittu samaan kuin useissa edullisissa oskilloskoopeissa on. Sensijaan erittäin hyödylliset sekvenssitallennus sekä jatkuva historiabufferi ovat kaikki samaa. Käyttäliittumä, UI on sama. Kuvaruutu on saman kokoinen  ja sama laatu.


Koska minulla ei ole tällä hetkellä käytettävissä ko. mallia en voi toistaiseksi ainakaan tehdä sen osalta lisää erilaisia testejä. Kaikki täällä olevat testeihini perustuvat on tehty silloin kun olin Kiinassa 2019 - 2021.Edellämainitun osalta kannattaa perehtyä asiaan ja jotain perustietoa siihen löytyy:
Oskilloskoopin valinnasta: Kaistaleveys ja näytteenottonopeus (samplenopeus) ym.


Datalehdet ja muuta mallikohtaista materiaalia.

SDS1104X-U    Datalehti (X-U malli, versio E01A) pdf.)
Huom: Datalehdessä E01A on virhe. Peak detect virheellisesti 2ns.  Oikea on 4ns.


SDS1104X-U    User Manual  (versio UM0101E-E05A)
Huom! Uusi manuaali on yhteinen sekä SDS1000X-E että X-U malleille. Huomaa erot.

SDS1104X-U    Quick Start Guide (versio QS0101E-E05A)
Huom! Uusi pikaopas on yhteinen sekä SDS1000X-E että X-U malleille. Huomaa erot.


Tarkasta aina tarvittaessa uusimmat versiot valmistajan sivuilta koska täällä saattaa ajoittain jäädä vanhat versiot jakoon. Kaikkia manuaaleja datalehtia ja muuta on niin paljon ettei aina aika riitä jatkuvasti seuraamaan mikä niistä on uudistunut.
Niihin on vaikea linkittää koska niiden tarkat osoitteet saattavat ajoittain muuttua kun Siglent päivittää sivujaan ja dokumentteja.

Kulloinkin viimeisimmät julkaistut materiaalit löytyvät nykyisin erittäin helposti Siglentin nykyisiltä EU alueen uudistetuilta sivuilta.Sarjaliikenteen dekoodauksesta sekä sarjaliikenne triggauksesta yleisellä tasolla lisää digitaalista triggausjärjestelmää käsittelevässä osassa..

Oskilloskooppitietoa, teoriaa sekä käytäntöä ja joitain Siglent käyttövihjeitä ja hiukan testauksiakin.


--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home