Siglent etusivulle linkki       Siglent - Arbitrary- ja funktiogeneraattorit.


Siglent tuotevalikoimaan kuuluu joukko korkealaatuisia arbitrary- funktiogeneraattoreita huippuominaisuuksin
.

Siglent ei ole halvin. Siglent kilpailee laadulla ja ominaisuuksilla joita usein löytyy vasta paljon kalliimmista generaattoreista.

Arb- funktio generaattoreiden tuoteryhmä. Nykyiset aktiiviset tuotantomallit / mallisarjat.

SDG1000X   SDG2000X SDG6000X/X-E SDG7000A   *)
SDG800     Hinnasto   

 
SDG7000A kuten muutkin A sarjan laitteet ovat itse laitteina sekä myös niiden tuotetuen ja palveluiden osalta  suunniteltu tyydyttämään ammattikäyttäjien tarpeet jotka ovat usein paljon muutakin kuin itse laite ja sen toiminnot sekä suoritusarvot.

SDG2000X löytyy myös Teledyne LeCroy tuotevalikoimasta. (Linkki on LeCroy sivuille, T3AFG Series - Waveform Function Generators)

Arbitrary- Funktiogeneraattoreissa on lukuisia edistyksellisiä ominaisuuksia joissa näkyy Siglentin innovatiivisen kehitystyön tulokset. Erityisen maininnan ansaitsee Siglent EasyPulse tekniikka samoin kuin Siglent TrueArb tekniikka.

Lippulaivamalli SDG7000A sisältää erittäin huomattavia ominaisuuksia joita ei ole missään muussa Siglentin SDG mallisarjan generaattoreissa. Siitä löytyy mahdollisuudet I/Q vektori toimintoihin, digitaaliväylätoimintoja, 2 kanavaa joista kumpikin differentiaali tai single ja paljon muuta. Mallisarja ulottuu 1GHz saakka 5GSa/s tekniikalla.

Kaikki Siglent SDG mallit ovat suoraan yhteensopivia kaikkien Siglent oskilloskooppien SFRA (BodePlot) toiminnon kanssa eivätkä edellytä mitään lisäoptioiden hankitaa oskilloskooppiin.

Siglent EasyPulse tekniikalla päästään nopeisiin nousuaikoihin ja kapeisiin pulsseihin myös erittäin pitkillä periodi ajoilla, samoin saadaan tarkasti säädettävät pulssien nousu ja laskuajat samoin kuin suurella asetusresoluutiolla aseteltavat pulssin pituudet. Tällä tekniikalla ei synny tavanomaisten DDS generaattoreiden tapaan ns 1-clock jitteriä.(2) (Kanttiaalto toiminnossa riippumatta pulssisuhteesta sekä pulssi toiminnossa tätä tekniikkaa käyttävissä generaattoreissa joita on SDG800, SDG1000X, SDG2000X, SDG6000X ja SDG7000A).  Siglent EasyPulse tekniikka lyhyesti (pdf)
SDG1000X malleissa on lisäksi hyödynnetty myös Siglentin uusinta "special square generator" tekniikkaa (jota ei ollut vielä SDG2000X mallin suunniitellun aikana).Siglent TrueArb tekniikka parantaa huomattavasti vapaiden aaltomuotojen laatua verrattuna "perinteiseen" DDS generaattoriin kiinteällä muistipituudella ja kiinteällä näytetaajuudella. True Arb tekniikalla  Arb (vapaa aaltomuoto) signaalin aikajitteri saadaan huomattavan alhaiseksi samoin kuin signaalin yksityiskohdat toistetaan tarkasti koko Arb taajuus alueella.
Perinteisellä yksinkertaisella  tekniikalla yksityiskohtien ohi joudutaan hyppimään enemmän tai vähemmän joskus ajoituksellisista syistä lukuunottamatta erittäin alhaisia Arb taajuksia jolloin jokainen Arb muistin paikka ehditään käsitellä.(1)
TrueArb tekniikkaa käytettäessä Arb signaalissa ei esiinny ns 1-clock jitteriä. (Generaattorin toimintatavaksi valittu TrueArb) Tätä hyödyntäviä generaattoreita ovat SDG2000X sekä SDG6000X.
Uutta: Kevättalvella 2019 uusimman FW päivityksen myötä myös SDG1000X sarjaan on lisätty TrueArb tekniikka. Koskee myös aiemmin hankittuja.Tekniset ja toiminnalliset yksityiskohdat selviävät parhaiten kunkin mallin datalehden ja käyttöohjeiden tiedoista erikseen. Ne onkin luonnollisesti hyvä lukea jo ennen laitteen hankintaa huolellisesti. Mikäli jostain asiasta on epäselvää voit kysyä ja mielellämme yritämme selvittää asian.

Kaikki muut itsenäiset "stand alone" generaattorit ovat kaksikanavaisia paitsi SDG800 joka on yksikanavainen. (Oskilloskooppien optionaalisten generaattoreiden osalta katso kunkin oskilloskooppimallin tiedoista.)
Kaksikanavaisissa malleissa voidaan kumpikin kanava aaltomuodon, taajuuden ja muiden signaaliparametrien osalta käyttää toisistaan riippumatta. Joissain malleissa on mahdollisuus myös sisäisesti kombinoida kanavat. Samoin voidaan määritellä toinen kanava seuraamaan toista kanavaa esimerkiksi halutulla taajuuden erolla tai vaikkapa halutulla vaihe-erolla tai tasoerolla. Signaalin laatuun on myös kiinnitetty huomiota.

SDG6000X/X-E erittäin edistykselliset nopeat arb- funktiogeneraattorit ovat toistaiseksi saatavilla ainoastaan Kiinan sisäisillä markkinoilla. Tarkemmat mallit ja saatavuus aikataulu euroopan aluelle selviää myöhemmin.

------------------------------------------
(1) Periaate, esimerkki: Jos generaattorissa on kiinteä Arb muistin pituus 16k tarvitaan yhteen koko kierrokseen 16384 askellusta joka tapahtuu kiinteällä näytenopeudella. Oletetaan että generaattorin näytenopeus on esimerkiksi 125Msa/s. (edullisin mallisarja SDG800) Tällöin yksi kellojakso on 8ns.  Kun kaikki Arb muistin paikat käsitellään hyppimättä ohi kestää sen muistin ajo 8ns*16384=131072ns. 0,000131072s.  Näinollen nopein teoreettinen Arb taajuus (arb muistin koko jakson toistotaajuus) jolla jokainen muistipaikka ehditään käsitellä DAC kautta on 1/0,000131072=7629,39453125 Hz eli noin 7,6kHz. (ks huom)  Kun mennään siitä yli jotain on tehtävä. On alettava hyppiä yli. Kun sitten ollaan maksimi (Arb) taajuudella 5MHz, on selvää että montaakaan muistipaikkaa ei enää ehditä käsitellä (noin 24). Tosin pitää nyt sitten muistaa että jos Arb muistissa olisi jakso siniä niin kyllähän sieltä saisimme ulos myös 5MHz siniä. Noin 24 näytettä jaksoa kohti riittää varsin hyvin kunhan suodattimet on kunnossa. Riittäähän meille oskilloskoopissakin jopa vain noin 2,5 näytettä jaksoa kohden kun Sin(x)/x interpolointi on käytössä, tässä vaan mennään ikäänkuin takaperin oskilloskooppiin nähden. (Huom: se mistä taajuudesta ylihyppiminen alkaa ja millaisella algoritmilla toteutettu ei ole tiedossa)

(2) Periaate, äärimmäinen yksinkertaistus: 1 clock jitteri on välttämätöntä tavallisissa yksinkertaisissa generaattoreissa silloin kun haluttu taajuus ei ole näytetaajuuden tasajako. Oikea taajuus joudutaan tuottamaan asettamalla sopivasti - tai + 1 kellojakson hyppelyä signaaliin.

 

--» Ylös -- Up

--» Etusivulle - Home