Siglent etusivulle linkki       FFT analysaattori, SDS2000X HD.


Kaikissa Siglent valmistamissa oskilloskoopeissa on FFT-analysaattori toiminto.
 FFT ominaisuudet ja suorituskyky ovat eri malleissa erilaiset. 
Kuitenkin esimerkiksi mallin SDS2000X Plus mallin FFT on erittäin paljon samanlainen joten tämä soveltyy varsin paljolti myös kyseisen mallin käyttäjälle.SDS2000X HD
 malleissa, FFT ominaisuudet ovat varsin kehittyneet. Perusasiat ovat erittäin paljolti samat kuin SDS2000X Plus mallissa.

FFT maksimi pituus on 2M.  Samanaikaisesti voidaan ajaa kahta FFT analyysiä joiden kummankin pituus voi olla 2M.

FFT pituus on valittavissa välillä 1k - 2M (1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 64k, 128k, 256k, 512k, 1M ja 2M)
Huomaa että FFT pituus ei voi koskaan olle suurempi kuin se muistin pituus jota oskilloskooppi (time domain) kulloinkin käyttää.
Tässä on hyvä huomata sekin että time domain puolella muistin pituus esimerkiksi 2M tarkoittaa 2000000 mutta FFT 2M tarkoittaa 2^21 eli 2097152.
Mikäli oskilloskoopin time domain pituus on 2M  voi FFT silloin käyttää lähintä sellaista pituutta joka mahtuu tuohon oskilloskoopin 2Mpts pituuteen jolloin max FFT pituus onkin 2^20 eli 1Mb eli 1048576 pts.


Samaan aikaan voi olla käytössä enintään kaksi FFT tai mitä tahansa muutta matematiikkatoimintoa. (molemmat FFT voivat käsitellä joko saman kanavan signaalia tai eri kanavien signaaleja ja kummallakin on omat asetuksensa. Kuitenkin siten että oskilloskoopin samplenopeus on aina sama kaikille kanaville samoin kuin oskilloskoopin näytemuistin pituus.  Ne näkyvät kuvassa päällekkäin kuten oskilloskooppikuvassakin eri kanavien signaalit)

Näyttö voi olla jaettu, "Split",  siten että ylemmässä osassa näkyy oskilloskooppikuvaa ja alemmassa osassa FTT tai siten että on koko näyttö, "Full Screen", jossa kaikki on päällekkäin koko näytöllä  tai "Exclusive", näyttö jossa on koko näytöllä ainoastaan FFT (yksi tai kaksi FFT).

FFT toimintamuoto "FFT Mode" voi olla "Normal", "Max-Hold" tai "Average".  Esim jos haluaa jokun taajusvastekäyrän voi käyttää Max-Hold yhdessä muiden sopivien asetusten kanssa.

FFT "ikkunoita" on käytettävissä Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming ja Flattop joista viimeksimainittu on erityisen tärkeä silloin kun mitataan tasoja.

Tässä kohden olisi hyvä vilkaista ensin mitä olen SDS2000X Plus FFT sivulla kertonut yleistä FFT asiaa. Sitä aivan kaikkea en enää tässä toista.

Toisaalta SDS2000X Plus mallin FFT on erittäin paljon samanlainen joten tämä sopii sovellettuna myös siihen.

SDS2000X Plus, SDS2000X HD, SDS5000X ja SDS6000A ovat jossain mielessä samaa sukua ja varsin paljon samankaltaisuutta vaikka sitten suoritusrvot ovatkin erilaiset ja toiminnoissakin on eroja mutta softallisesti samaa perhettä.
Kaikkien näiden mallien valikkorakenteet tukevat kosketuskäyttöä sekä ohjausta hiirellä ja haluttaessa myös ulkoisella näppäimistöllä. Näitä mahdollisuuksia ei tietenkään ole SDS1000X/X-E/X-U ryhmässä.


Katsellaan hiukan FFT asetusvalikkoja.

 
Kesken.....--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home