Siglent etusivulle linkki       Sekvenssitallennus, SDS2000X Plus,  X HD sekä uudemmat


Siglent SPO (DPO) tyyppisissä oskilloskoopeissa on käytettävissä nopea sekvenssitallennus toimintatila. (sivu keskeneräinen)


Nopeaa sekvenssitallennusta sekä jatkuvaa Historia tallennusta on käsitelty aiemmin täällä. Sitä kannattaa ainakin vilkaista.
Se on tehty vuosia aiemmin ja käsittelee asiaa silloisten mallien pohjalta. Periaate on sama edelleen.


Historiapuskurin sekä nopean sekvenssitallennuksen käyttö kannattaa omaksua.
Näiden toiminnan ymmärtäminen ja sujuva soveltaminen käytössä voi antaa paljon lisää työkaluja "ilmiöiden" tutkimiseen.

Tässä käsittelen asiaa pohjautuen lähinnä malleihin SDS2000X HD sekä SDS2000X Plus.
Muissa malleissa, kuten SDS5000X sekä SDS6000A, sekvenssitallennus toiminto on hyvin pitkälle samanlainen.
 
Sekvenssitallennuksessa oskilloskooppi ei sekvenssin aikana kuluta aikaa muihin toimintoihin kuten signaalin päivitykseen näytölle tai mittauksiin yms. Tällöin myöskään jokin tapahtuma ei jää noteeraamatta sen vuoksi että juuri oli tulosignaaleille sokea tauko johtuen siitä että päivitettiin tilannetta näytölle.

Oskilloskoopeissa usein puhutaan nykyisin niiden wfm/s "nopeudesta".   Sekvenssitallennuksessa myös usein mainitaan sen nopeus kertomalla wfm/s nopeus tai segmenttiä/s  tai lyhin triggausintervalli.

Itse mielelläni ainakin ajoittain käytän vanhaan aikaan analogisten oskilloskooppien maailmassa tuttua "vaakapyyhkäisy" termiä. Käytännön näkökulmasta se vastaa varsin paljon samaa.
wfm/s tai wfms/s voi oskilloskoopin käytön kannalta aajatella vastaavan "vaakapyyhkäisyä" sekunnissa ja joskus käytän kirjoittaessani tai varsinkin puhuessani juuri sitä termiä.

Mitä vaakapyyhkäisyssä varsinaisesti teknisesti tapahtuu digitaalisessa oskilloskoopissa on tietenkin aivan eri asia kuin analogisessa oskilloskoopissa.

Sekvenssitallennuksen yksi segmentti on sama kuin yksi vaakapyyhkäisy. Vaakapyyhkäisy tehdään ja (segmentti) tallennetaan muistiin triggakseen perustuen. Tässä toimintamuodossa automaattista triggausta ei ole käytettävissä. Auto triggaus toiminnossa ilman signaaliakin skooppi alkaisi trigata ja tehdä vaakapyyhkäisyjä mutta siirtyy triggaamaan signaalista heti kun sellaisia alkaa ilmaantua. Näin ei ole Sekvenssi tallennuksessa. Vain todellinen triggaus johtaa tallennukseen.

Sekvenssitallennuksessa on kaksi toimintatapaa. Yksittäinen sekvenssi ja toistuva sekvenssi. Segmenttimääräksi sekvenssissä voi valita 2 - max. Max riippuu muistin asetukssta sekä t/div asetuksesta sekä montako  kanavaa on käytössä sekä vielä lisäksi SDS2000X Plus mallissa siitä onko valittu käyttöön 8 bit vai 10 bit resoluutio.
SSekvenssitallennuksessa on määriteltävä täsmälleen se kuinka monta segmenttiä sekvenssiin halutaan kuuluvan.
Käyttäjä valitsee sen tarpeensa mukasesti niissä puitteissa jotka on mahdollisia riippuen oskilloskoopin muista asetuksista sekä mallista.
Sekvenssitallennuksen ollessa käytössä tavanomaista historiatallennusta ei ole käytössä.

Taustalla jatkuvasti toimiva historiatallennus toimii aina vallitsevien asetusten mukaisella maksimi määrällä.
Huomaa että tehdessäsi tavallisen toiminnon aikana joitain asetusmuutoksia nollaantuu historiapuskuri!
Mikäli pysäytät oskilloskoopin ennen kuin historiamuisti on täynnä näet sen verran mikä sinne oli ehtinyt kertyä. Kun historiamuisti on täynnä aletaan vanhimmat poistaa.
Kun sekvenssitallennus ei ole käytössä vapaaat (acquistion)muistiresurssit ovat käytössä jatkuvassa historiatallenuksessa taustalla. Sitä ei edes voi sulkea pois käytöstä. 

Huomaa että historiatallennusta ei voi käyttää hitaana sekvenssitallennuksena luotettavasti. Normaalissa tallennuksessa on näytön päivityksen ja siihen sekä muuhun liittyvää datankäsittelyn johdosta syntyviä taukoja. Triggaus joka tulee tuon tauon aikana ei johda mihinkään.Katsotaan hiukan mikä on ero normaalin ja sekvenssitallennuksen välillä.

Tarkastellaan ensin normaalia tilaa (Ei Sekvessitallennus. Tässä moodissa myös kaiki tallennettaan taustalla sinne historiapuskuriin sen tilan puitteissa)


Tässä alla kuva SDS2000X Plus mallin normaalitilan näytöltä.


Kuva 1.1.
Näyttötapa Dots (pelkät pisteet), Acguire Interpolation x. Signaali 500kHz taajuudella noin 50ns pulsseja. Koska wfm/s nopeus on kohtalainen saadaan Dots näyttötilassa ihan kelvollista katseltavaa. Lisäksi livenä tilanne näyttää vielä hiukan paremmalta johtuen ihmisen silmästä. Tässä on tietenkin kuvassa vain yksi TFT kuvaruutu joita päivitetään peräkkäin kohtalaisen tiuhaan.
Näytteiden intervalli on 0,5 ns (2GSa/s). Tuossa nousevalla ja laskevalla reunalla ei niitä pisteitä kuitenkaan montaa olisi (noin 6 - 8 tässä tapauksessa). Mutta nyt niitä on aivan yhtenäiseksi viivaksi saakka. Selvitetäänpä...Seuraavaksi kuva 1.2.  Kuvassa on SDS2000X Plus mallin Trig Out signaali kun sisään tulee kuvan 1.1. signaalia.  
(SDS2000X Plus Trig Out signaalia katsotaan tässä SDS2000X HD mallilla.)

Normaali oskilloskoopin katselutila kun toimitaan ns nopeassa moodissa eli SPO (DPO) moodissa.
(SPO/DPO moodi voidaan erityistilanteissa tarvittaessa ohittaa Acquire valikossa asettamalla Acquire Mode: Slow)


Kuva 1.
Normaalissa toimintatavassa oskilloskooppi tekee vaakapyyhkäisyjä triggauksen tahdissa niin nopeasti kuin se  kykenee ellei signaalin ominaisuudet sitä alemmaksi rajoita.
Ylläolevassa kuvassa on katsottu SDS2000X Plus oskilloskoopin Trig Out lähtöä toisella oskilloskoopilla (SDS2000X HD)

Yläikkunassa näkyy bursteja joiden välissä tauko (kuvassa 3 taukoa). Jokainen burst sisältää yksittäisiä trig out pulsseja vallitsevan tilanteen mukaisen määrän (Zoom ikkunassa näkyy yhden burstin lopusta muutama niistä).

Yhden burstin pituus on tuossa kuvassa (mitattu) 29,1197 ms. Burstin sisällä mittauksen mukaan taajuus on noin 135 kHz (siis noin 135 kwfm/s)
Burstin aikana on mittauksen mukaan  3935 tallennusta. (yksi tallennus, yksi wfm, eli yksi vaakapyyhkäisy on tässä tapauksessa siis 500ns pitkä 1000 näytepistettä. (siis yksi wfm asetuksella 50us/div ja 2GSa/s näytenopeus)

Burstien välinen tauko on tässä tapauksessa 3,52 ms. Koko intervalli on näinollen 32,6397 ms. Tästä voidaan todeta että tällöin yhden syklin aikana nopeus on 120 kwfm/s.  Joka on kyseisen mallin SDS2000X Plus maksimi keskimääräinen wfm/s nopeus joka saavutetaan kun: 1 kanava, näyttö Dots, 50ns/div. Kursorit ei vaikuta mikäli niiden mode: Manual. Ei Zoomausta. Ei mittauksia, Ei matematiikka.

Ylläsanottu luonnollisesti tarkoittaa sitä että kuvassa 1.1. on kerrostettuna päällekkäin 3935 "vaakapyyhkäisyä" eli noita pulsseja.

Tärkeä olennainen seikka joka on hyvä aina muistaa jos tekee muutakin kuin katselee ruudulta jatkuvia signaaleja.
Noiden tallennus burstien väliin jää  tauko (juuri tässä kuvan tapauskessa noin 3,52 ms). Mikäli tauon aikana esiintyy triggausehdot täyttävä tapahtuma se ei johda mihinkään. Se hukataan. Sille ollaan sokeita.
TTämä on tiedostetava mikäli käyttää normaalin toimiinan aikaista historiapuskuria ikäänkuin sekevenssitallennuksen tavoin. Se sopii vain erittäin hitaasti toistuville tapahtumille mikäli on olennaista tetä jokainen haluttu tapahtuma saadaan talteen. Mikäli tapahtumien välinen aika on suurempi kuin tuo sokea aika burstien välissä niin silloinhan ongelmaa toki ei ole.

Lisäksi tulee huomata että burstin tauon aikaan vaikuttaa monet asetukset sekä samoin burstin sisällä vallitsevaan maksiminopeuteen.


Tässä tulee nyt sitten se aivan olennainen ero.

Sekvenssitallennuksessa ei ole yllämainittua prosessointi taukoa yhden koko sekevenssin aikana ja maksimi tallennettava nopeus on ns taattu nopeus joka ilmenee noissa suuntaa antavissa taulukoissa jotka eivät ole valmistajan datalehden spesifikaatioita vaan minun  käytännössä mittaamia.  Niihin ei voi vedota mikäli laite ei toimisikaan täsmälleen niiden muaksesti. 1. niissä voi olla virhe. ja 2. oskilloskoopit muuttuvat FW ja HW versioiden myötä. Lisäksi mittalaitteeni on vain x% +/- tarkkuudessa. (toki pyrin siihen että niin tarkkoja ettei virhe olisi käytännösä merkittävä)

Lisäksi koska sekvenssin segmenttien tallennuksen aikana ei hoideta runsasta määrää muuta prosessointia on sekvenssin aikana mahdollisuus saavuttaa paljon suurempi wfm/s nopeus (segmenttiä sekunnissa nopeus).

Suraavassa kuvassa on juuri tallennettu sekvenssi jossa 90000 segmenttiä (kussakin segmentissä on tässä tapauksessa käytetyn signaalin yksi pulssi).
Tässä tapauksessa pulssin leveys oli kuten kuvassa näkyy noin 50ns ja pulsseja tuli 2us välein. Niistä jokainen on tallennettu ja jokainen on saanut aikaleiman jota voi katsella joko reaaliaika leimana tai siten että näytetään aikaväli edelliseen (delta) kuten tässä.


Kuva 2.
 Tällaisia erillisiä segmenttejä muistissa on nyt 90000 kpl.  Niihin voi kohdistaa mittauksia tai jopa dekoodata jos olisi sellainen segmentti. Niitä voi myös toistaa kuvaruudulla joko eteen tai taaksepäin halutulla nopeudella joka on varsin hyvä silloin kun halutaan nopeasti löytää esimerkiksi jokin aaltomuodon poikkeus sieltä.
TTässä siis oskilloskooppi asetettiin ensin sekvenssi moodiin jossa sille oli määritelty segmenttimääräksi 90000.
Skooppi alkoi odottamaan ja kun käynnistin signaalin ja esiintyi triggaus se segmentti tallennettiin ja jäätiin odottamaan* seuraavaa tapahtumaa. Kun niitä oli saatu 90000 homma loppui siihen koska se oli käynnisttety ottamana vastaan vain yhden sekvenssin. *Tässä tapauksessa signaali oli sellainen että odotusaika oli vain 2us joka on myös tällä asetuksella minimiaika triggausten välissä. (jos aivan tarkkoja ollaan niin minimi on aivan hitusen lyhyempi. Katso SDS2000X Plus mallin taatun nopeuden taulukkoa)

Tämän jälkeen siirryttiin katselemaan tallennettuja avaamalla History toiminto joka nyt kuvassa siten että näkyvillä on segmentti numero 90000.
Seuraava kuva kertoo miltä kyseinen tallennus näytti kun katsottiin tuon SDS2000X Plus oskilloskoopin Trig Out lähtöä SDS2000X HD skoopilla.
Kuvassa siis näkyy jokaisen segmentin tallennus yhtenä pulssina.


Kuva 3.
Tuossa siis näkyy yläikkunassa koko sekvenssi (90000 segmentin trig out pulssit) ja zoom ikkunassa näkyy sen sekvenssin muutama viimeinen tapahtuma.  Sekvenssin koko pituus tässä tapauksessa oli noin 180 ms. (90000 pulssia 2 us välein. No tietenkin pituus hiukan lyhyempi koska välejähän on 89999. Olennaista on se että yhtään tapahtumaa ei ole hukattu vaan jokainen on muistissa segmenttinä. Jos tämä olisi tehty normaalissa toimintamuodossa olisi näitä pulsseja saatu sisään vain keskimäärin joka viides ja siellä olisi sen lisäksi pidempiä taukoja (burstien välinen tauko).

Nyt jos sekvenssitoiminnolla olisi otettu vastaan esim 1 ms välein tesiintyviä pulsseja olisi sekvenssin pituus 90 sekuntia. Eikä tietenkään ainottakaan pulssia hukattu. Jos se olisi tehty tavallisessa toimintatilassa historiapuskuriin olisi ne pulssit sielläkin - paitsi ei sittenkään olisi.  Nopeus (kerkiarvo) riittäisi yllin kyllin mutta vastaan tulee se pursketyyppinen toiminta jossa keskiarvonopeus on toki ihan ok mutta siellä on taukoja joiden aikana ei oteta vastaan mitään kuten ilmenee kuvassa 1.
Vaikka tallennettavia tapahtumia olisi hyvinkin harvassa voisi ajatella että sehän sitten riittää. Niin onkin, ellei siellä sitten satu joku tapahtuma juuri siihen kohtaan jossa oskilloskooppi pitää tauon .
Sekvenssitallennus ei pitä taukoja. Toki se ei sekvenssin tallennuksen aikana myöskään päivitä mitään signaalia kuvaruudulle.  Mikäli sekvenssitallennusta käytetään jatkuvassa moodissa näytö päivitetään aina kun sekvenssi on saatu talteen ja sen jälkeen prosessoitu siitä näyttöön kerroskuva jonka jälkeen se alkaa seuraavan sekvenssitallennuksen vanhajäädessä odotusajaksi näytölle. (se jääko näytölle toteutuneen sekvenssin kerroskuva vai edellisen viimeinen segmentti saattaa olla erilainen eri malleissa ja FW versioissa. )
Minkälainen sitten on sekvenssitallennuksen nopeus. Se on hyvä tietää kun sitä soveltaa johonkin jotta voi esimerkiksi varmistua siitä ettei sen ominaisuudet aiheuta tilannetta jossa esiintyy tallennettava tapahtuma mutta joka putoaa tai saattaa mahdollisesti pudota pois eli kyseinen segmentti jää tallentamatta koska nopeus ei riitä. Järjestelmän sisällä on jotain satunnaista vaihtelua koska järjestelmä kuitenkin hoitaa sekvenssitallennuksenkin aikana muitakin prosesseja.

Tässä toistaiseksi alustavat suuntaa antavat taulukot nopeuksista sekä SDS2000X HD että SDS2000X Plus mallien osalta. Tietenkään asiaa ei ole testattu kaikilla muistin, kanavien ja t/div asetusten kombinaatioilla.

Selitän myös myöhemmin tarkemmin kuinka näitä voi luotettavasti testata sen selvittämiseksi mikä on maksimi taattu (guaranteed) nopeus. Tosin se menetelmä edellyttää myös toista nykyaikaista oskilloskooppia sekä riittävän tarkan, vakaan ja monipuolisen signaalilähteen.
En ole erikseen tehnyt taulukkoa suomeksi.


SDS2000X HD  sekvenssitallennuksen taattu maksiminopeus
TTässä mallisa toimitaan aina 12 bit tilassa.


Taulukko on erittäin alustava! Taulukon lukemat sattavat muuttua myöhemmissä FW versioissa. Tässä on kyseessä ensimmäinen FW versio mallin lanseerauksen jälkeen.
Pidä SDS2000X HD taulukkoa toistaiseksi vain suuntaa antavana!Kuva 4.

Taulukossa, erityisesti paikoissa joissa vaihtelua on enemmän on taatun nopeuden arvoa pyöristetty hiukan alaspäin. Tämä siksi että en sentään voi aivan valtavan pitkiä aikoja ajaa yhtä testiä jolloin se harvinaisestakin harvinaisempi yksittäinen poikkeama tulisi esiin. Kun kuitenkin testatessa syntyy jokin käsitys siitä kuinka se käyttäytyy olen arvioinut että alaspäin pyöristys on riittävä jotta voidaan puhua taatusta maksiminopeudesta. Tuolla kyseisellä nopeudella tasavälisin pulssein koko sekvenssin aikana (esim 80000 segmenttiä sekvenssissä) yksikään pulssi ei putoa pois. Näitä sekvensseja on toistettu automaattisesti niin kauan kunnes esiintyy pois pudonnut segmentti (pulssi jota ei tallennettu). Aina kun sellainen esiintyy on sitten pudotettu pulssitaajuutta kunnes on löytynyt taajuus jolla kohtuullisenkaan pitkässä testissä ei havaita yhtään tallentamatonta pulssia. Koska testiaika on rajallinen siitä on sitten pyöristety sopivasti alas.

Taulukossa on myös ns viihdearvoinen keskimääräinen maksiminopeus yhden sekvenssin ajalta. (Average max speed) Se siis on yhden sekvenssin koko pituudelta laskettu nopeus. Sekvenssin ajallinen pituus joka sisältää sekvenssin segmenttimäärän. Yksi segmentti siis sisältää yhden triggaukseen perustuvan tallennuksen. Tuloksesta sitten laskettu nopeus segmenttiä/s (wfm/s).

Kuitenkin kun vertaa tuota maksimaalista "viihdearvoista" nopeutta kiinnittyy huomio siihen suureeen eroon joka nopeimmilla asetuksilla on taatun maksimin ja tuon "viihde" maksimin ero. Tuo mahdollisesti antaa viitettä siitä että tuossa saattaa myöhemmin tilanne muuttua, Varsinkin kun kiinnittää huomiota myös SDS2000X Plus mallin vastaavaan taulukkoon (Kuva 5.)


SDS2000X Plus  sekvenssitallennuksen taattu maksiminopeus kun käytössä on 8 bittinen resoluutio.
Tässä mallissa voi toimia joko normaalilla 8 bit tai rajoitetulla 10 bit resoluutiolla. 10 bit resoluutio hidastaa sekvenssitallennusta huomattavasti.


TTaulukko ei ole täysin valmis ja osin puutteellinen (siksi preliminary).  Tämä malli on ollut jo aiemmin markkinoilla ja saanut lukuisia FW päivityksiä. En usko enää merkttäviin muutoksiin tämän taulukon osalta.


Kuva 5.Taatun maksiminopeuden mittaaminen.

Taatun maksiminopeuden testaus voidaan tehdä monella tavalla. Perusperiaate on kuitenkin sama. Etsitään sellainen nopeus (tapahtumien intervalli) jolla yksikään sellainen tapahtuma ei jää tallentumatta joka täyttää triggausehdot.
Taattua nopeutta suuremmillakin nopeuksilla saattaa kaikki tallentua normaalisti (varsinkin jos sekvenssi on lyhyt), mutta kun toistetaan sekvenssiä havaitaan kuitenkin että joskus putoaa tapahtuma tai useampia pois mikäli nopeus on taaattua nopeutta suurempi. Koskee myös yksittäisten peräkkäisten triggaustapahtumien väliä. Mikäli esimerkiksi maksimi taattu nopeus olisi 400000 segmenttia sekunnissa. Tällöin yksikään triggausväli ei saisi alittaa 2500 ns.

Olen testauksessa käyttänyt SDG1062X sekä muita generaattoreita (vain "viihteellisen" maksimi wfm/s mittaamiseen sekvenssitallennuksessa).
SDG1062X on käytetty nimenomaan taatun nopeuden maksimin selvittämiseen ja testaamiseen.
Olen myös huolehtinut että tutkintaan käytetty signaali on on ollut todelliselta taajuudeltaan riittävän tarkka ja vähintään 1ppm yli jotta varmistuu että testisignaali ei ole missään vaiheessa alinopeuksinen.
Lisäksi olen käyttänyt signaalina suorakaideaaltoa koska sen aikajitteri on huomattavasti vähäisempää kuin pulssitoiminnossa. Pulssin pituus on säädetty muuttamalla jakson pulssisuhdetta.


Signaalilähteen asetus kun tutkittu sekvenssitallennusta 50us/div aika asetuksella ja käytössä maksimi segmenttien määrä sekvenssissä eli 80000.
Signaaligeneraattori tuottaa bursteja joissa 80000 jaksoa ja bursteja toistetaan 2 sekunnin väliein. Pulssitaajuus burstissa on tässä tapauksessa noin ~456000,65Hz (mitattu). (Taajuus säädetty muuttamalla generaattorin taajuutta hiukan "ylös" koska tämä yksilö näyttää olevan hiukan alakantissa enkä nyt viritellyt sitä ulkoiselle referenssille koska tähän tarkoitukseen tarkkuus riittä erittäin reilusti. Siksi näkyvä taajuusasetus on hiukan yli.


          Kuva 6.
Huomaa, kanava 2 on harmaana koska se on Tracking moodissa eli seuraa kanavan 1 asetuksia. (sieltä mittailen taajuutta jotta en häiritse testisignaalia vahingossakaan koska lähellä taatun nopeuden rajaa testiaika voi olla hyvinkin pitkä. Jopa tunteja.)
Generaattorin Ch1 menee suoraan koaksikaapelilla tutkittavan oskilloskoopin, SDS2504X HD (tässä asiassa kaikki SDS2000X HD mallit vastaavat toisiaan)
Kanava 2 kaapelilla taajuuslakuriin (HP53131A jossa HS uunireferenssi on vähintäänkin riittävässä tarkkuudessa)


Kuva 7.
Signaali näyttää tälle. (Skooppi SDS2000X HD).
Tässä kuvassa yksi sekvenssi on tullut täyteen ja segmentit on prosessoitu näytölle ja ollaan valmiina odottamassa seuraavan sekvenssin ensimmäistä pulssia.
Tuossa kuvaruudulla on kerrostettuna päällekkäin kaikki 80000 segmenttiä. Mikäli siellä olisi jokin pikkeama esim signaalin muodossa näkyisi se kuvassa.
Kun asetettu segmenttimäärä (tässä 80000) on tullut täyteen alkaa oskilloskooppi prosessoida segmenttejä näytettäväksi. Tuo prosessointiaika riippuu erittäin olennaisesti siitä mikä on asetettu interpolointitavaksi ja onko näyttötavaksi asetettu Vectors vai Dots (viivat yhdistämään näytepisteitä vai pelkät pisteet). Kun prosessointi on kesken ei voida aloittaa uutta sekvenssiä. Sekvenssitallenuksen aikana kuvaruutua ei päivitetä. Kuvaruudulla päivitetään ainoastaan näyttöä meneillään olevasta sekvenssinumerosta (ja sekin varsin hitaasti, eli näillä nopeuksilla se ei usen kerkiä näyttää lainkaan tai vain jonkin satunnaisen väliarvon). samassa kodassa näyttä myös ilmoittaa että sekvenssi on tulluttäyteen kertomalla että prosessoidaan. Ja kun se on prosessoitu ilmoitetaan että odotetaan Triggeriä (ellei käynnistetty vain yhtä (Single) sekvenssiä).
Miksi Burst Period on 2 sekuntia. Kun sisään tulee jatkuvaa signaalia (generaattori tuottaa jatkuvaa signaalia tuolla taatulla maksimi sekvenssinopeudella) toistuu sekvenssin tallennus koko ajan niin nopeasti uudelleen kuiin se on mahdollista (mikäli ei oltu haluttu yksittäistä sekvenssiä (Single).  Jatkuva toistuva sekvenssitallennus näyttää SDS2000X HD oskilloskoopin trig out tältä katsottuna SDS2104X Plus oskilloskoopilla.
Halusin hiukan pidemmän periodin kuin juuri minimi joka olisi burstin pituus plus tuo prosessointiaika. Siinä on kuitenkin pientä vaihtelua ja lisäksi sen vuoksi ettei koko ajan tarvi sitä säätää kun muuttelee signaalin taajuutta.Kuva 8.
Nähdään että Sekvenssien väli on 1.130 sekuntia. Tämä on vain esimerkki. Se toteutuu juuri tällä testisignaalilla ja muilla SDS2000X HD asetuksilla.
Esimerkiksi haluttu näyttötapa ja valittu interpolointi yms vaikuttavat siihen kuinka kauan sitä prosessoidaan ennen kuin voidaan aloittaa uuden sekvenssin tallennus.
Prosessointiaikaan vaikuttaa myös huomattavasti se mikä oli t/div asetus samoin kuin tietenkin valittu segmenttien määrä sekvenssissä.

Maksiminopeuden testauksessa en ole käyttänyt mahdollisimman pientä väliä sekvbensseissä vaan jättäen siihen hieman enemmän rakoa. Tässä tapauksessa käytin 2 sekunnin Burst Period aikaa.
Huomaa että tuo väli riippuu myös oskilloskoopin t/div asetuksesta sekä muusta. Siksi joillain aioka asetuksilla tuo aika on valittu siihen sopivaksi.

Ihan vaan huomautuksena sen hahmottamiseksi miksi aikaa kuluu. 80000 segmenttiä. Kussakin tässä tapauksessa 1000 näytettä. Aajatellaanpa että pisteiden väliin pitää piirtää viivat ja huolehtia siis että ne viivat tulostettaan näytölle oli ne sitten päällekkäin tai erillään muista.
Pisteiden välejä on kaiken kaikkiaan 79 920 000 kpl. Voisit helposti sanoa että nehän on niin lähellä toisiaan että 1000 pixelin matkalla niiden väliin ei jää juurikaan pirrettävää. Älä unohda vertikaalisuuntaa. Yksi piste voi olla alareunassa ja juuri seuraava piste yläreunassa. Ihmissilmä näkee heti valmiista kuvasta että tuohan on helppoa eikä kovinkaan työlästä. Mutta koneen on käytävä ne jokainen läpi ennen kuin se kuva tuodaan näytille. Siksi siihen kuluu hiukan aikaa.

Tässä nimenomaisessa esimerkki tapauksessa, vaikka harventaisin pulssivälin miten pitkäksi tahansa veisi tuo valmiin sekvenssin prosessointi kuvaksi kuitenkin saman ajan koska sitä EI tehdä hitaillakaan signaaleilla kesken sekvenssin (koska ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevan ennustaminen). Ennen uutta sekvenssin alkua olisi odotettava 1.13 sekuntia.
Seuraavassa kuvassa alla on seurattu hyvin pitkään putoaako yksikään pulssi (joka siis tässä on yksi segmentti) pois yhden koko sekvenssin tallennuksessa kun niitä toistetaan.
Ollaan nopeudessa jonka olen todennut olevan tällä asetuksella maksimi taattu jatkuva nopeus.


Kuva 9.
Seurannassa siis käytetty SDS2000X Plus oskilloskooppia johon signaaali tulee tutkittavan SDS2000X HD oskilloskoopin TrigOut (Aux) lähdöstä.
Kuvan testitilanne on se mikä tässä on tuo esimerkkitapaus. Todellinen mitattu pulssitaajuus sekvenssissä 456.000kHz (+~1ppm)
Seurannassa persistenssi on infinity eli kaikki säilyy kuvassa kunnes näytön persistenssi nollataan.
Testiä on jatkettu tässä jonkun aikaa ja edelleen nähdään että yhtään sellaista tapahtumaa ei ole jossa sekvenssi ei olisi täyttynyt yhdellä 80000 pulssin burstilla.
(tässä esimerkkikuvassa laskuri kertoo että bursteja (siis noinollen myös täysiä sekvenssejä) on tähän mennessä ollut 1077 kpl  (86160000/80000) Kyseisellä 2s burst intervallilla suunnilleen 36 minuuttia.
Toki olen tuon varmistanut vielä paljon pidemmällä testillä.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä miltä voi näyttää kun testitulos on hylätty. On ylitetty taattu maksiminopeus.


Kuva 10.
Mitä tässä on tapahtunut.
On ilmeistä että tuolla sekvessin jossain kohden on puuttunut yksi pulssi. Sekvenssin tämä näkyvä loppuosa (zoom ikkunassa) edelleen samassa paikassa eli ajallinen pituus toki säilynyt. Mutta sekvessi ei tullutkaan valmiiksi kyseisellä 80000kpl burstilla. Jätiin tässä tapauksessa odottamaan yhtä pulssia. Seuraava burst alkaa ja silloin saadaan sisään se viimeinen segmentti ja kuva SSD2000X HD skoopissa prosessoidaan. Loppuosa burstista menee harakoille tuon prosessoinnin aikana. Sitten seuraava bursti taas alka auuden sekvennssin ja luultavimmin saa sen valmiiksi koska kirkkausinformaatiosta kuvassa nähdään että tuo nuolella merkattu ei ole viimeisin tässä. Viimeisin on tuo vaaleansininen. En tiedä milloin tuo tämän seurantajaksin aikana tapahtui koska en todellakaan istu silmää räpäyttämättä skoopin ruutua tuijottaen. Mutta, aina kun jonkun seuranta ajan jälkeen näkyy tällaista, tietää että nopeus on ollut yli taatun nopeuden.  (tässä se nopeus on ollut 457,000kHz)  Aiemmin jätin tuon testin pyörimään ja kun palasin paikalle tulos oli tämä. Nopeudella 456,000kHz ei vastaavaa ole näkynyt useidenkaan, jopa joskus tuntien mittaisten, jaksojen jälkeen. Itseasassa olen testannut myös hinenen nopeammalla nopeudella jolla silläkään ei esiintynyt jonka jälkeen pyöristin maksimi taatuksi nopeudeksi 456000 segmenttiä sekunnissa.

Toki edelleen ajattelen että 500kwfm/s (500ksegment/s) voidaan sanoa olevan tyypillinen maksiminopeus.

Sitten erikseen on vielä "viihteellinen" maksimi keskiarvoinen wfm/s nopeus yhden sekvenssiin piduudelta mitattuna. Tässä mittauksessa ei välitetä siitä että signaalissa esiintyvät triggausehdot täyttävät tapahtumat eivät tule kaikki tule tallennetuiksi. Tarjotaan siis signaalia jossa esiintyy suurella taajuudella triggausehdot täyttäviä kohtia ja sitten vaan mitataan millä nopeudella siitä saadaan tallennuksia. Siinä testissä käytin 160MHz jatkuvaa siniaaltoa signaalina. Mittasin kuinka nopeasti siitä tuii maksimi segmenttimäärä täyteteen ja siitä sitten laskettu nopeus. (se voidaan myös laskea oskilloskoopin TrigOut signaalista kunhan hulehditaan oikea aikaisesta ajoituuksesta sen soalta mistä kohden taajuutta lasketaan. Koska se voidaan helposti tehdä käyttäen toista oskilloskooppia mittasin vain talteen saadun sekvessin ajallisen pituuden ja kun tiedetään segmenttimäärä niin siitähän se sitten saadaan. Tällaisella maksiminopeudella on lähinnä viihdearvoa. 
Seuraava kuva kertoo mittaustavasta yhden esimerkin. Muitakin tapoja on.


Kuva 11.
SDS2000X HD oskilloskoopin Trig Out lähtösignaali. Skoopin sisäänmenoon meni 160MHz siniaatoa. Yhden segmentin sisältämien segementtien taajuuden voi laskea. Sekvenssi sisältää tässä 80000 segmenttiä joiden kokonaisaika ensimmäisestä triggauksesta viimeiseen on kuvassa ~137 ms. Tästä saadaan taajuudeksi 583 kHz. Tällä on sellainen merkitys että se kertoo sekvenssitallennuksen kykenevän triggaamaan nopeamminkin kuin taatun nopeuden mukaisesti mutta ei varmuudella tasaiseen tahtiin.  Sekvenssitallenusta käytetään yleensä siten että halutaan olla varmoja että tiedetään ettei segmenttejä ole jäänyt tallentamatta kun tulosignaali pysyy sallituissa varmoissa rajoissa.  Tokihan mainonnassa voisi käyttää hiukan viihteellisesti "up to over 580kwfm/s" mutta mahdollisesti vielä parempi lukuarvo vöisi löytyä tuolta sekvenssin sisältä jonkun kahden segmentin välisestä ajasta. Sellasialla ei ole skoopin käytön kannalta mitään merkitystä.

On myös hyvä muistaa että sekvenssitallennusta käytetään hyvin usein aivan muulla tavalla kuin pyrkien maksiminopeuteen. On hyvä kuitenkin tietää nuo maksimirajat.

Usein tätä toimintaa käytetään varsin hitaissakin tilanteissa. Ikäänkuin muistin jatkamiseen kun signaalissa on paljon sellaista aikaa jonka aikana ei tapahdu mitään kiinnostavaa ja sitten kuitenkin halutaan saada talteen ne olennaiset tapahtumat. Oikeastaan se taisi olla alunperin yksi tämän toimintavan perustarkoitus (esim tutkasignaalien analysointi tms). Aivan erityisen tärkeää tämä tallennusmuoto (silloin nimi usein "segmented memory acquisition") koska muistia oli varsin vähän. Se vähäinen muisti jaettii segmentteihin jolloin otettiin pätkä talteen ja joutoaikana ei tuhlattu muistia vaan odotettiin seuraavaa tärkeää tapahtumaa jolloin niitä saatiin muistiin vaatimattomallakin muistin määrällä kohtalaisen paljon.)


Karrikoitu esimerkki.  1 sekunnin välein tuleva lyhyt aikapulss joka on esim 100ns pituinen. Sen muodon ja korkeuden vaihteluita haluamme saada talteen ja mahdollisesti myös laskettua niiden aikaväli.
No pistetään sekvenssitallennus käyntiin ja kerätään niitä 80000 maksimissaan. Näytenopeus 2GSa/s. Saadaan jokainen pulssi talteen 22 tunnin ajalta. Niille saadaan myös 1us resoluutiolla aikaleima.
Tuo aika yhtäjaksoisena tallenteena vaatisi muistia 160 000 000 000 000 tavua. 160 000 Giga tavua eli 160 Tera tavua.  Oli hiukan viisaampaa näillä työkaluilla ottaa ne pulssit vain 1000 tavun pätkinä talteen ja jättää se joka pulssin välinen odotteluaika josta ei olle kiinnostuneita tallentamatta. (sitäpaitsi jos sinä odotusaikana sattuisikin triggaustapahtum, esimerkiksi jokin häiriöpulssi, se tulisi myös talteen!

Kun hallitsee näiden toimintojen pääominaisuudet sekä sujuvan soveltamisen eri tilanteisiin on käisssä varsin tehokas työkalu.
--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home